İyileştirici oyunların dünyası…
TOGEP
Terapötik Oyun ve Etkinlik Geliştirme Becerileri Eğitim Programı
Detaylar ve Ön Başvuru
4 Aralık Pazartesi 2023- 8 Ocak Pazartesi 2024


Bu bölümde terapötik oyunun tarihçesi ve genel kazanımları hakkında genel bir çerçeveyi okuyacağız.

A- TERAPÖTİK OYUNUN KISA TARİHÇESİ… 
Terapötik oyun; oyunların terapi süreçlerinde kullanılması amacıyla geliştirilen bir yöntemdir. Tarihçesi oldukça eski dönemlere dayanır. Antik Yunan’da oyunlar, zihinsel ve duygusal iyileşme amacıyla kullanılırdı. Ancak terapötik oyunun modern kullanımı, 20. yüzyılın ortalarına dayanır. 20. yüzyılın başlarında, psikanaliz kuramcısı Melanie Klein, çocukların oyunlar aracılığıyla duygusal ifade ve anlam oluşturduğunu vurguladı. Bu durum, terapötik oyunun temelini atmıştır.

Daha sonra, 20. yüzyılın ortalarında çocuk psikoterapistleri ve psikologlar, oyunları terapötik bir araç olarak kullanmaya başladılar. Oyunlar, çocukların duygusal zorluklarını ifade etmelerine yardımcı oldu. Aynı zamanda, yetişkinler için de terapötik oyunlar geliştirildi ve kullanılmaya başlandı.

Günümüzde terapötik oyunlar, farklı yaş grupları ve psikolojik ihtiyaçlar için birçok farklı türde mevcuttur ve psikoterapi süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni İnsan Akademi terapötik çalışmalara katkıda bulunabilmek amacıyla; “Terapötik Hikâye Yazarlık Atölyesi” ve “Terapötik Hikâye Anlatıcılık Atölyesi” gibi eğitim programlarını hayata geçirmiştir. Bu programlardan mezun olan katılımcıların çalışmalarının “Terapötik Hikâyeler” ve “Terapötik Hikâye Sesli Kitaplar” olarak çıkarılması amacıyla Yeni Aile Yayınları’yla iş birliği yapmıştır. Bu iş birliği sonucu ülkemizin en geniş terapötik hikâye ve etkinlik dizisi ortaya çıkmıştır. 

YİA yeni başlayacak kısa TOGEP olan “Terapötik Hikâye Oyun ve Etkinlik Geliştirme Becerileri Eğitim Programı”yla bu alandaki çalışmalarına önemli bir aşama daha ilave etmiştir.

B- ÇOCUKLARDA TERAPÖTİK OYUNUN KULLANIM KAZANIMLARI HAKKINDA
Çocuklarda terapötik oyun kazanımları hakkında genel olarak aşağıdaki başlıklar anlatılmıştır:

Duygusal İfade:
Terapötik oyun, çocukların duygusal ifadelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Oyun yoluyla duygularını ifade etme ve anlama becerilerini geliştirebilirler.

Problem Çözme Becerileri:
Çocuklar oyun sırasında, sorunları tanımlama ve çözme yeteneklerini geliştirebilirler. Bu durum, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları ele alırken faydalı olabilir.

Sosyal Beceriler:
Oyun, çocukların sosyal etkileşim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Başkalarıyla iş birliği yapma, paylaşma ve empati kurma gibi beceriler geliştirilebilir.

Stres Yönetimi:
Terapötik oyun, çocuklara stresi azaltma ve başa çıkma becerilerini öğretebilir. Bu kazanım, yaşamlarındaki stresli durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Özsaygı ve Özgüven:
Oyun yoluyla başarılar elde etmek, çocukların özsaygı ve özgüvenlerini artırabilir. Kendilerine güvenmelerine ve kendi yeteneklerine inanmalarına yardımcı olabilir.

Dil ve İletişim Becerileri:
Oyun, çocukların dil ve iletişim becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilir. Konuşma, anlatma ve dinleme yeteneklerini artırabilir.

Öğrenme Becerileri:
Terapötik oyun, çocuklara yeni bilgileri öğrenme ve öğrenme süreçlerini anlama fırsatı sunabilir.

Bu kazanımlar, terapötik oyunun çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunan önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Terapötik oyun, psikoterapi veya danışmanlık süreçlerinin bir parçası olarak kullanılmakta ve çocukların yaşadıkları zorlukları ele almalarına yardımcı olmaktadır.

Bu bölümde program konusu, amacı, danışma/hazırlık kurulu ve bilimsel iş birliği olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır.

A- PROGRAM KONUSU
Terapotik oyun ve etkinlikler; çocukların duygusal, sosyal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.

TOGEP “Terapötik Oyun ve Etkinlik Geliştirme Becerileri Eğitim Programı”; uzmanların, çocukların duygusal ifadelerini, düşüncelerini, davranışlarını anlama becerilerini geliştirmelerine ve uzmanlaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla teori/pratik uygulamaların ele alınacağı sertifikalı bir programdır. Programın ilk modülü (2-8 Yaş) aralığını ele almaktadır.

TOGEP özel içeriği ve güçlü eğitimci kadrosuyla ülkemizde ilk defa açılacaktır.

Klinik Psikolog Talha Tolunalp moderatörlüğünde yapılacak programda 10 tecrübeli uzman yer alacaktır.

Hazırlık kurulunun aldığı karar gereği, programa “Psikolog, psikiyatrist, pdr, çocuk gelişimi, özel eğitim, ergoterapi, okul öncesi, çocuklarla çalışan öğretmenler, sağlık çalışanları” ve ilgili üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri programa katılabilecektir.

4 Aralık 2023 Pazartesi- 8 Ocak 2024 Pazartesi günleri arasında Zoom üzerinden yapılacak program, toplam 16 saat sürecektir.

B- PROGRAM AMACI
Pratiğe dayalı öğrenme fırsatı sunan program; özellikle çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için büyük bir fırsat sunuyor. Programın genel olarak beş temel amacı vardır:

* Katılımcıların, çocukların duygusal ifadelerini, düşüncelerini, davranışlarını anlama becerilerini geliştirmelerine ve uzmanlaşmalarına anlama becerilerini geliştirmelerine/uzmanlaşmalarına yardımcı olacak teori ve pratik alt yapı sunmak.
* Katılımcıların faaliyet alanlarında çocuklarla yapacakları çalışmaların daha etkili sonuçlar almalarını sağlayacak yeni bakış açıları kazandırmak.
* Terapötik oyun ve etkinlik hazırlama becerilerini geliştirmek.
* Program sonunda terapötik oyun ve etkinlik hazırlama deneyimi yaşamak.
* Programın ikinci modülü (8-12 Yaş) için alt yapı sağlamak. İkinci modüle katılabilmek için bu programa katılabilmek gerekiyor.

C- DANIŞMA ve HAZIRLIK KURULU
Yeni İnsan Akademi Eğitim Kurulunun genel formatını belirlediği programın hazırlık aşamalarına katkıda bulunan hocalarımıza teşekkür ederiz.

Mehmet Teber, Klinik Psikolog
Talha Tolunalp, Klinik Psikolog
Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog
Elif Konar Özkan, Öğr. Gör. Çocuk Gel. ve Eğt. Uzmanı

D- AKADEMİK DANIŞMANLAR
Programın ve program sonucu ortaya çıkacak Terapötik Oyun ve Etkinlik Seti’nin kazanımları hakkında bilimsel ve çalışmalar yapılacaktır.

Öğr. Gör., Çoc. Gel. Uzmanı Elif Konar Özkan
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Turan

TOGEP İÇERİĞİ
Eğitim programı 6 ana aşamadan oluşmaktadır:

* Eğitim Programı:
Toplam 12 bölüm, 16 saat.

* Eğitim Sınavı:
Katılımcıların 70+ puan alması beklenen sınav programı (3 sınav hakkı verilecek)

* Süpervizyon:
En az 3 süpervizyona katılma ve sunum yapma mecburiyeti

* Sertifikasyon:
Bütün aşamaları başarıyla tamamlayacak katılımcılara verilecek sertifika

* Yetkilendirme:
Alınan eğitimin hangi konularda kullanılabileceğine dair yetkilendirme.

* Terapötik Oyun Hazırlama Süreci:
Katılımcıların birlikte hazırlayacağı Terapötik Oyun ve Etkinlik Seti

TOGEP HAZIRLIK

Proje Formatı:
* Yeni İnsan Akademi

Danışma Kurulu:
* Mehmet Teber, Klinik Psikolog
* Talha Tolunalp, Klinik Psikolog
* Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog

Akademik Danışman:
* Elif Konar Özkan, Öğretim Gör.

Moderatör:
* Talha Tolunalp, Klinik Psikolog

Eğitimciler:
* Begüm Kodalak Bilik, Klinik Psikolog
* Begüm Köseler, Uzman Gelişim Psikoloğu
* Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog
* Eda Albayrak, Yaratıcı Düşünce Eğitmeni
* Elif Konar Özkan, Öğretim Gör.
* Mehmet Teber, Klinik Psikolog
* Sindy Şulam Irgaz, Klinik Psikolog
* Süleyman Çakıroğlu, Doç. Dr.
* Talha Tolunalp, Klinik Psikolog
* Yavuz Samur, Doç. Dr.

Eğitimcilere ait detaylı bilgileri “Eğitimciler Bölümü” sekmesinde inceleyebilirsiniz.

04 Aralık Pazartesi, 21.00- 12:15
Konu: Genel Bilgilendirme

“Eğitim takvimi, işlenecek konular, hedefler ve katılımcılardan beklentiler”
Eğitimci: Talha Tolunalp, Klinik Psikolog

04 Aralık Pazartesi, 21.15- 23:15
Konu:
Çocuk Gelişiminin Temelleri

“En temel ve özet haliyle yaşlara göre gelişim dönemleri (1. Bölüm)”
“En temel ve özet haliyle yaşlara göre gelişim dönemleri (2. Bölüm)”
Eğitimci: Elif Konar Özkan, Öğretim Görevlisi

11 Aralık Pazartesi, 20.00- 21:30
Konu: Çocuklarla İletişim Becerileri

“Çocuklarla iletişim ve ilişki kurma becerilerine dair temel bilgi ve yöntemler”
Eğitimci: Talha Tolunalp, Klinik Psikolog

11 Aralık Pazartesi, 21.30- 23:00
Konu:
Oyun Terapisi’ne Giriş

“En özet haliyle oyun terapisinin temelleri, amaçları ve etkileri”
Eğitimci: Talha Tolunalp, Klinik Psikolog

15 Aralık Cuma, 21.00- 23:00
Konu:
Çocukların Yaşadığı Zorluklar

“En temel, basit ve özet haliyle çocuk psikopatolojisi (en yaygın tanılar ve temel semptomları)”
“En temel, basit ve özet haliyle tedavi yöntemleri (medikal tedavi, psikoterapi, psikoeğitim, duyu bütünleme, spor vs.)”
Eğitimci: Süleyman Çakıroğlu, Doç. Dr.

18 Aralık Pazartesi, 21.00- 22:00
Konu:
Yaratıcı Düşünme Becerileri

“Terapötik etkinlik geliştirme sürecinde yaratıcı düşünme”
Eğitimci: Eda Albayrak, Yaratıcı Düşünce Eğitmeni

18 Aralık Pazartesi, 22.00- 23:30
Konu:
Sanat Terapisi’ne Giriş

“Terapötik etkinliklerde sanat terapisi kullanımı”
Eğitimci: Sindy Şulam Irgaz, Klinik Psikolog

22 Aralık Cuma, 21.00- 23:00
Konu: Grup Terapisi’ne Giriş

“Gruplara yönelik terapötik etkinlikler”
Eğitimci: Begüm Kodalak Bilik, Klinik Psikolog

25 Aralık Pazartesi, 21.00- 22:30
Konu: Duygu Eğitimi

“Duygu eğitimi sürecinde terapötik etkinliklerin kullanımı”
Eğitimci: Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog

01 Ocak Pazartesi, 21.00- 22:30
Konu: Oyunlaştırma Yöntemi ve Dijital Mecralarda Kullanımı

“En temel ve özet haliyle oyunlaştırma yöntemi”
“Terapötik etkinlik ve oyunların dijital mecralarda kullanımı”
Eğitimci: Yavuz Samur, Doç. Dr.

05 Ocak Cuma, 21.00- 22:00
Konu: Etik İlkeler ve Sınırlar

“Terapötik etkinliklerde etik sorumluluklar ve profesyonel sınırlar”
Eğitimci: Begüm Köseler, Uzman Gelişim Psikoloğu

08 Ocak Pazartesi, 21.00- 23:00
Konu: Terapötik Etkinlik ve Oyun Geliştirme
“Terapötik etkinlik ve oyun geliştirmenin temelleri”
Eğitimci: Mehmet Teber, Klinik Psikolog

Ön Test
08 Kasım- 03 Aralık

Son Test
09 Ocak- 15 Ocak

EĞİTİM PROGRAMININ AYIRICI ÖZELLİKLERİ
* İlk defa ülkemizde açılacak bir programa katılma imkânı

* İlk mezunlardan biri olma avantajı
* Terapötik oyun ve etkinlik geliştirme becerisi kazanma
* Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile uzmanlaşma fırsatı
* Diğer modüllere katılım hakkı kazanma

EĞİTİM PROGRAMI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
* Süpervizyonlar

* Vaka buluşmaları
* Terapötik oyun ve etkinlik üretim çalışmaları
* Programın yeni modüllerle devam ederek kapsayıcı olması

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ
Programın ve program sonucu ortaya çıkacak Terapötik Oyun ve Etkinlik Seti’nin kazanımları hakkında üniversite iş birliği yapılacaktır.
Bu iş birliğinde Öğretim Görevlisi Elif Konar Özkan akademik danışmanlık yapacaktır.

Proje çıktıları hakkında bilimsel çalışmalar yapılacaktır.

*Katılımcılara 3 farklı materyal imkânı verilecektir. 

A- Yayın ve Materyal
* Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları, oyun terapisinin babası olarak bilinen Dr. Charless E. Schaefer tarafından hazırlanan ”Çocuk Oyununun Terapötik Kullanımı” isimli iki ciltten oluşan kaynak eserin yayın haklarını alarak Türkçe’ye çevirmiştir. Katılımcılardan almak isteyenler için özel indirim kodu verilecektir. İndirim kodunu @yeniinsanakademi instagram hesabından talep edebilirsiniz.

* Yeni Aile Yayınları, ülkemizin en geniş terapötik hikâye ve etkinlik dizisini hazırlamıştır.  Katılımcılardan almak isteyenler için özel indirim kodu verilecektir. İndirim kodunu @yeniinsanakademi instagram hesabından talep edebilirsiniz.

B- Eğitim Programı Kayıtları
Eğitimden sonra 1 ay içinde izlenmek üzere katılımcılara gönderilecektir.

C- Sertifika
E-devlette sorgulanabilir sertifika verilecektir.

PROGRAM KATILIMCILARI
* Psikolog
* Psikiyatrist
* PDR
* Çocuk Gelişimci
* Özel Eğitimci
* Ergoterapist
* Okul Öncesi
* Çocuklarla Çalışan Öğretmenler

* Sağlık Çalışanları ve
* İlgili üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri programa katılabilecektir.

UZMANLAR ÖDEME TÜRLERİ
İlk yıla özel indirim yapılmış ve erken kayıt fırsatı sunulmuştur.

İlk Yıla Özel Eğitim Fiyatları
* Program Ücreti: 9.000,00 TL

* İlk Yıl İndirimi: 2.500,00 TL
* İlk Yıl Ücreti: 6.500,00 TL

Erken Kayıt Nakit Eğitim Ödeme Tablosu

* 01 Aralık- 04 Aralık 2023 Arası Kayıt Ücreti:
* Nakit Ücret: 6.500,00 TL

Vadeli Eğitim Ödeme Tablosu
* Kredi ile 12 aya kadar taksit seçeneği Digete Market sistemi üzerinden uygulayabilirsiniz.

* Kredi kartı olmayanlar için Digete Market Finans Modeli ile ödeme yapılabilmektedir.
* Bu seçeneği arzu edenler Yeni İnsan Akademi ile e-posta veya WhatsApp üzerinden iletişime geçmelidir.

Ön Başvuru Yap

*Ön başvuru onayı, e-postanıza gönderilir.

Ödeme Linki

* Ön başvuru onayından sonra, linke tıklayarak www.digetemarket.com eğitim portalından ödeme yapabilirsiniz.

ÖĞRENCİLER ÖDEME TÜRLERİ
İlk yıla özel indirim yapılmış ve erken kayıt fırsatı sunulmuştur.

İlk Yıla Özel Eğitim Fiyatları
* Program Ücreti: 9.000,00 TL

* İlk Yıl İndirimi: 3.000,00 TL
* İlk Yıl Ücreti: 6.000,00 TL

Erken Kayıt Nakit Eğitim Ödeme Tablosu

* 01 Aralık- 04 Aralık 2023 Arası Kayıt Ücreti:
Nakit Ücret: 6.000,00 TL

Vadeli Eğitim Ödeme Tablosu
* Kredi ile 12 aya kadar taksit seçeneği Digete Market sistemi üzerinden uygulayabilirsiniz.

* Kredi kartı olmayanlar için Digete Market Finans Modeli ile ödeme yapılabilmektedir.
* Bu seçeneği arzu edenler Yeni İnsan Akademi ile e-posta veya WhatsApp üzerinden iletişime geçmelidir.

Ön Başvuru Yap

*Ön başvuru onayı, e-postanıza gönderilir.

Ödeme Linki

* Ön başvuru onayından sonra, linke tıklayarak www.digetemarket.com eğitim portalından ödeme yapabilirsiniz.


İyileştirici oyunların dünyası…
TOGEP Terapötik Oyun ve Etkinlik Geliştirme Becerileri Eğitim Programı
Eğitimciler


“Psikolojik Danışman, Psikodrama Terapisti, Bebek Terapisti”

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur. Halen Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans programına tez çalışması ile devam etmektedir.2005-2006 seneleri arasında Yrd. Doç. Dr. Semai Tuzcuoğlu ile birlikte dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği olan çocuklarla çalışmış ve bu çocukların ev eğitimi seanslarını yürütmüştür.

2006-2007 seneleri arasında özel bir danışmanlık merkezinde seanslarını yürütmüştür.2006-2008 seneleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın yanında staj yapmış ve poliklinik saatlerine gözlemci olarak katılmıştır. Tamamladığı eğitimler arasında Denver Gelişim Tarama testi, PECS, OÇİDEP bulunmaktadır ve bunlar dışında birçok projektif, kognitif ve gelişimsel test eğitimlerini tamamlamış ve uygulayıcı sertifikalarını almıştır. (CAT, Louis a Duss, TAT, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, AGTE, Porteus Labirent Testi, Gessell, Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği) Ayrıca Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Çocuk Psikodraması eğitimlerini almıştır. 2008 senesinde İstanbul Psikodrama Enstitüsünde başladığı Psikodrama eğitiminin temel aşamasını tamamlamış olup üst aşama eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama Eğitimci Eğitimine başlamaya hak kazanmış olup halen bu eğitimine devam etmekte olup 2010 yılından beri İstanbul Psikodrama Enstitüsünde psikodramatist olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul Doğum Akademisinde dokuz ay on gün süren Doğuma Hazırlık Eğitimcisi / Doulalık ve Hamile Psikoterapisti Eğitimini tamamlamıştır. Bate Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil tarafından verilen Doğum travması seminerine ve İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneğinin düzenlediği Deborah Blessing tarafından verilen Anneliğe Özgü Zihinsel Durumlar: Bebek Gözlemi ile Klinik Uygulama Arasındaki Etkileşim konferansına katılmıştır. 3-6 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Doğum Akademisi tarafından düzenlenen Sherry Gilbert tarafından verilen HypnoBirthing kursunu tamamlamıştır. 2014 yılı itibari ile İstanbul Doğum Akademisinde Doğuma Hazırlık Eğitimcisi / Hamile ve Doğum Psikoloğu/Bebek Terapisti olarak çalışmaya başlamıştır.

“Uzman Gelişim Psikoloğu”

2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Onur Derecesi ile mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı’nda erken çocukluk döneminde çocukların oyun davranışlarını konu alan pek çok farklı projede Araştırma Asistanı ve Laboratuvar Sorumlusu olarak görev aldım.

2015 yılında Amerika’da University of Virginia Erken Gelişim Laboratuvarı’nda yaz stajyeri olarak, Montessori yaklaşımında iPad aplikasyonlarının çocukların öğrenimindeki etkisini inceledim.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programına kabul alarak Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda erken çocukluk döneminde çocukların sosyal grup algısı ve müzik algısı gelişimi üzerine Tübitak Proje asistanı olarak çalıştım. Süpervizörüm Gaye Soley ile yürüttüğümüz çalışmalar uluslararası konferanslarda (CEU Conference on Cognitive Development 2020, Society for Research in Child Development, SRCD 2019) sunulmaya hak kazandı.

 2019 yılında “Çocukların Ortak Psikolojik Özelliklere Dayalı Grup Üyeliği Çıkarımları” başlıklı yüksek lisans tezim ile mezun oldum.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerim boyunca, Family Enhancement and Play Therapy Center ve Theraplay Institute’de eğitim ve grup süpervizyonlarımı tamamlayarak oyun terapistliği alanında uzmanlaştım. 2017-2019 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde ve Yeni Terapi’de Uzm. Psk. Pelin Ulutaşlı ile Stajyer Psikolog olarak farklı yaş gruplarından çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yürüttüm.

2018-2022 yılları arasında Le Petit 100 çocuk gelişim merkezinde 0-3 yaş grubu bebekler ve ebeveynlerine yönelik oyun grubu, atölye çalışmaları ve seminerler yürüttüm.

2019-2022 yılları arasında Bütün Psikoloji ve Unita Danışmanlık’ta bebek, çocuk ve ebeveynlerine yönelik psikolojik danışmanlık ve gelişimsel değerlendirme hizmetleri sundum.

2020 yılından bu yana 0-6 yaş grubu çocuklar için geliştirdiğim oyun setleri markası Peggi Play’ın kurucu ortağıyım.

2022 yılında çalışmalarımın tamamını yürüttüğüm OLA Oyun Okulu ve Danışmalık’ı çalışma arkadaşım Psikolojik Danışman Sıla Eser ile hayata geçirdim.

Yaşamın ilk yıllarından itibaren karşılaşılan sorunları problemlere dönüşmeden önlemenin mümkün olduğunu görüyor, bu anlamda ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve destekleyici çalışmalara önem veriyorum. Bir bebeğin doğumundan itibaren çevresine duyduğu sonsuz merak ve ilgiden ilhamla, çalışmalarımı bilimsel bilgiler ve araştırmalar ışığında şekillendiriyor, dokunduğum yaşam öykülerinin biricikliğinin farkında olarak özenle sürdürüyorum.

“Klinik Psikolog”

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden (Burslu) fakülte 3.sü olarak lisans derecesini almıştır. Warsaw School of Social Psychology’de (SWPS) bir dönem eğitim görmüştür. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Master Programını (Burslu) derece ile bitirmiştir (Tez Konusu: “7-10 Yaş Arasındaki Hafif Düzeyde Zihinsel Geriliği Olan Çocuklarda Sözel Zeka, Anne-Baba Tutumları ve Davranışsal Dinamikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”dir). MBH International’da Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmıştır. Çapa Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuarında 2 yıl süreyle Volonter olarak çalışmıştır; bu süre zarfında Çapa’da Rorschach ve Objektif Testler Eğitimi almıştır. 2009-2014 yılları arasında Türkiye Hastanesi’nde çalışmıştır.

2013-2016 öğretim yılları arasında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde part-time öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan aldığı “Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimi”ni tamamlamıştır. Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten “Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı Eğitimi” ni, Doç. Dr. Osman Sabuncuoğlu’ndan “Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi”ni ve Uzm. Dan. Psk. Filiz Çetin’den Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimini almıştır. Yard. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten “Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi” ni tamamlamıştır. Aynı zamanda Doç. Dr. Hanna Nita Scherler ile “Gestalt Eğitimini” ve Ekip Norma Razon’dan aldığı (Reyhana Seedat) “Oyun Terapisi Terapist Sertifika Eğitim Programı” (150 saat) eğitimini tamamlamıştır. Mindfulness Institue’den Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam Temel Eğitimi (MBCL) ni tamamlamıştır. 2006 yılından beri Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde Çocuk Psikoloğu olarak çalışmaktadır. Özellikle çocuklara objektif ve projektif testler uygulamakta, çocuk danışmanlığı yapmaktadır.

“İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar” (Epsilon, 2008) isimli kitapta “Uyku ve Uyku Bozuklukları Bağlamında Performans ve Motivasyon” isimli bölümü,
“Okul Öncesi Çocuk Ve…” (Nobel, 2011) isimli kitapta “Okul Öncesi Çocuk ve Öğrenme Güçlüğü” isimli bölümü,
“Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış” (Kök, 2012) isimli kitapta “Okulöncesi’nde Psikolog Olmak” isimli bölümü,
“Hayatımız İletişim” (Hayat, 2012) isimli kitapta “Gençlerle İletişim” isimli bölümü yer almıştır.
“Çocuk Kumandalı Ebeveynler” (Cinius, 2016) adlı kendisine ait kitabı yayınlanmıştır.
“Çocuklarla Online Terapi” (Yenikapı, 2022) kitapta Online Oyun Terapi ile ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. “Yetkin Ebeveynlik” (Yeniaile, 2023) isimli kitapta “Çocuklar ve Sınırlar” isimli bölümü yer almıştır. Yakın zamanda uzun süredir hayalini kurduğu Geçişler “Çocukların ve Ebeveynlerin Dönüm Noktaları”  (Yeniaile, 2023) isimli kitabın editörlüğünü yapmış aynı zamanda “Hepimizin Hayatındaki Dönüm Noktaları: Geçişler”, “Taşınma / Göç: Yeni Bir Hayata Geçiş”  isimli 2 bölümü kaleme almıştır.

Yeniaile Yayınları’ndan çıkan 5 adet yayınlanmış Çocuk Hikaye kitapları bulunmaktadır.
* Peki, Ben Şimdi Ne Yiyeceğim? “Bir Besin Alerjisi Hikayesi”
* Havalı Fısfıs “Bir Astım Hikayesi”
* Şekerden Kaykay “Bir Diyabet Hikayesi”
* Glutensiz Kâşif “Bir Çölyak Hikayesi”
* Gözüm Artık Çalışkan “Bir Göz Tembelliği Hikayesi”

2013 yılında hayalini gerçekleştirerek Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezi’ni kurmuştur. Halen Adım Psikoloji’de çocuklarla çalışmakta ve Türkiye’nin çeşitli illerinde Çocuk Testleri Eğitimi ile Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri Eğitimi vermektedir. Kronik Hastalıkları Olan Çocuklar İçin Terapötik Müdahaleler Atölye Programları yapmaktadır.

Amerika’da oldukça tanınan Duygusal Kas tekniğinin Türkiye programının danışmanlığını ve Yeni Aile Yayınları’nın materyal danışmanlığını yürütmektedir.

“Yaratıcı Düşünce Eğitmeni”

1975 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede AdSchool İstanbul reklam tasarımı bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

The University of Georgia, Torens Center for Creativity and Talent Development, The Torens Tests of Creativity Thinking Figural and Verbal Forms eğitimi aldı. 2012 yılından bu yana yaratıcı düşünme, yaratıcı zekâ, ölçme ve değerlendirme alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

“Öğretim Görevlisi, Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı”

1976 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul`da; lisansını Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği (2000) bölümünde tamamladı.

Türk Dili ve Edebiyatı (Fatih Üniversitesi-2003), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Selçuk Üniversitesi-2004) ile Nörobilim (Üsküdar Üniversitesi, 2022) alanlarında yüksek lisans yaptı.

Çocuk Eğitimi ve Edebiyatı alanında çok sayıda makale yayımladı ve bu alanda birçok kitabın editörlüğünü yaptı. Marmara Üniversitesi’nde Türkçe Eğitimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Çocukları (genetik kodu, cinsiyeti, gözünün rengi, kıyafeti, ekonomik durumu, ilgileri, istekleri, hayalleri birbirinden farklı farklı bütün çocukları), edebiyatı, resim çizmeyi, yazmayı, müziği, anlatmayı hayal meyal hatırladığı dönemlerden beri sevdi, sevmeye devam etti. Yayınlanmış 3 kitabı vardır. 

2019 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde görev yapmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Masal Okulu danışman, eğitimci ve anlatıcı öğretmen kadrosunda yer almaktadır.

“Klinik Psikolog”

1980 yılında Kocaeli’de dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi burada okudu. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 2003 yılında “Onur Derecesi” ile mezun oldu. İlk yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri, ikincisini ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında aldı. İkinci yüksek lisansını oyun terapisi alanındaki tezi ile tamamladı. Mehmet Teber halen Klinik Psikoloji alanındaki doktorasına devam etmektedir.

Üniversite sonrasında birçok eğitim ve danışmanlık kurumunda çalıştı. 2008 yılında Ahenk Psikoloji’yi kurdu. Halen bu kurumda tecrübeli ekibi ile çocuk ve gençler üzerine psikolojik destek çalışmalarına devam etmektedir. 2011 yılında kuruculuğuna öncülük ettiği Pedagoji Derneği’nin 7 yıl başkanlığını yürütmüştür. Oyun Terapileri Enstitüsü’nün ve Oyun Terapileri Portalı’nın kurucusudur. Yenikapı Yayınları’nda yayın danışmanlığı yapmaktadır.

Mehmet Teber’in temel uzmanlık alanı çocuklar, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi ve oyun terapisidir. Teber, ülkemizin önde gelen oyun terapistlerinden ve oyun terapisi eğitimcilerindendir. Oyun terapisi alanında yayımlanmış tezi, bilimsel makaleleri ve sempozyum sunumları bulunmaktadır. Birçok değerli oyun terapisi kitabının dilimize çevrilmesine öncülük etmiş, kurduğu enstitü ve portalda oyun terapistlerinin gelişimine katkı sunmuş toplumun her kesiminin oyun ve çocuk terapilerine ulaşmasını sağlamıştır.

Mehmet Teber’in farklı yayın evlerinden çocuk, ebeveyn ve uzmanlara yönelik birçok kitabı bulunmaktadır. İstanbul’da ikamet etmektedir.

“Klinik Psikolog, Co-psikodramatist”

İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji lisans programı sonrası yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi alt dalıyla Klinik Psikolog olarak mezun olmuştur.

Kurucusu olduğu 3 Oda Danışmanlık’ta ve online olarak ergen, yetişkin, çift ve gruplar ile çalışmaktadır.

Kurumsal firmalar, okullar, belediyeler ve STK’lar ile işbirlikleri yaparak eğitim içerik üretimi, seminer, eğitim, atölye kolaylaştırıcılığı yapmakta ve süpervizyon vermektedir.

Seans, eğitim ve atölyelerinde; Sanat Terapisi, Psikodrama, EMDR, PACT Çift Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Dinamik perspektif gibi farklı ekol ve teknikleri eklektik bir biçimde kullanmaktadır.

“Doç. Dr. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi”

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2012 yılında mezun oldu.

Uzmanlık eğitimini 2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim dalında tamamladı. Ardından 2018-2022 yılları arasında İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı.

Eğitimi sürecince Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, EMDR Terapisi ve Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi üzerinde çalıştı.

2022 itibari ile akademik çalışma hayatını Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent Doktor olarak devam ettirmektedir. Academy of Cognitif Therapy tarafından uluslararası düzeyde akredite Bilişsel Davranışçı Psikoterapisttir.

Özel ilgi alanı çocuk ve ergenlerde ruhsal travmalardır. Aynı zamanda bir travma terapistidir.

“Klinik Psikolog”

1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okudu. Lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji, yüksek lisans eğitimini de Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans tezi kapsamında “Ebeveynlerin Çocuklarıyla Oyun Oynama Alışkanlıkları ile Çocuklarda Görülen Davranış Sorunları Arasındaki İlişki” konusunu çalıştı.

Üniversite sonrasında psikolojik danışmanlık merkezlerinde, belediyelerde, eğitim kurumlarında, dernek ve vakıflarda, çocuk dizilerinde kısacası çocuk için yürütülen birçok farklı çalışmada ve projede yer aldı. Halen Ahenk Psikoloji’de çocuklar üzerine psikolojik destek çalışmaları yürütmektedir. Yenikapı Çocuk, Yeni Aile Çocuk ve Digete Çocuk yayınlarında danışmanlık ve yazarlık yapmaktadır. Oyun Terapileri Enstitüsü’nün aktif bir üyesidir. Bu çalışmaların yanı sıra, ebeveynler, öğrenciler, uzmanlar ve yeni mezunlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya yönelik seminer ve atölyeler düzenlemekten keyif alan “sosyal bir psikolog” olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Deneyimsel Oyun Terapisi alanında uluslararası sertifikasyon sürecini tamamlayan Tolunalp bu ekolün yanı sıra çalışmalarında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, EMDR, Öykülerle Terapi, Kukla Terapisi ve Sanat Terapisi gibi ekolleri de kullanmaktadır. İstanbul’da ikamet etmektedir.

“Doç. Dr.”

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı ve aynı zamanda dekan yardımcısı olan Doç. Dr. Yavuz Samur, Fulbright bursu ile ABD Virginia Tech Üniversitesinde Öğrenme Bilimleri ve Teknoloji – Eğitim Programları ve Öğretim (Learning Sciences and Technologies-Curriculum and Instruction) alanında doktor unvanını almıştır. Aynı zamanda, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri yüksek lisans program koordinatörüdür. Araştırma alanları arasında eğitimde ve öğretimde teknoloji kullanımı, dijital eğitsel oyunların kullanılması, eğitimde oyunlaştırma (gamification), eğitsel oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı, çocukların teknoloji kullanımı, oyun bağımlılığı ve oyun temelli öğrenme konuları yer almaktadır.

Yavuz Samur, aynı zamanda öğrenciler için dijital eğitsel oyunlar da tasarlamaktadır ve bu alanda oyunlar üreten Uğur Games şirketinin kurucu ortaklarındandır.

Samur, bunun haricinde devlet destekli ve kurumsal eğitsel oyun projelerinde, eğitsel dijital içerik ve yazılım/oyun tasarlama projelerinde yer almaktadır.