10.01.2024- 15.05.2024 I Ön Başvurular 25.10.2023- 30.12.2023

DUKEP Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı
“Türkiye’nin ilk Duygusal Kas Tekniği Uygulayıcıları mezun oluyor…”


Eğitim Programı Adı
‘DUKEP’ Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı
“Türkiye’nin ilk Duygusal Kas Tekniği Uygulayıcıları mezun olacak…”

“Güçlü aileler, güçlü çocuklar…”

Duygusal Kas Nedir?
Duygusal Kas; güçlü, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveyn, eğitimci ve uzmanlar için kolay, etkili, eğlenceli özel bir tekniktir.

İlk aşamada 0-6 yaş döneminde bulunan çocuklar ve ebeveynlere yönelik, her yaşa uygun olan duygusal kasları geliştirmeye yönelik özel teknikler hazırlanmıştır.

Duygusal Kas Tekniği bir metafordur, karakter oluşturur. Duygusal Kas Tekniği’yle güçlü aileler ve güçlü çocuklar ortaya çıkar.

Duygusal Kas Kurucuları
Duygusal Kas Tekniği kurucuları “Kerry Kelly ve Jack Novick, PsyD” Amerikalı ünlü psikanalistlerdir. Kendileri Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişkili uluslararası üniversiteler tarafından kabul görmüş çocuk psikologlarıdır. Her iki yazar da Londra’da Anna Freud’dan çocuk psikanalistleri olarak eğitim aldı.

Amerikan Psikanaliz Derneği üyeleridir. Jack Novick, Amerikan Psikanaliz Çocuk Derneği Başkanlığı’nı yapmıştır.

Michigan, Ann Arbor’daki, sağlıklı erken çocukluk gelişimini desteklemek için yakın bir ebeveyn-çocuk ilişkisini vurgulayan yenilikçi Allen Creek Anaokulunun kurucularıdır.

Mesleki uygulamalarıyla birlikte, çocuk ve ergen gelişimi üzerine kapsamlı yazılar yazdılar. Dünyanın her yerindeki üniversitelerde, eğitim merkezlerinde ebeveyn, öğretmen ve tıp pratisyenlerinden oluşan gruplara sık sık konferanslar vermişlerdir.

Yayınlanmış birçok kitap ve makaleleri mevcuttur. Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak “Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları” ve Duygusal Kas “Yeni Aile Yayınları” isimli kitapları Türkiye’de yayınlanmıştır.

Duygusal Kas Türkiye Uygulamaları
Duygusal Kas Tekniği’nin Türkiye ve Türkçe konuşan ülkelerdeki hakları kuruluşumuza aittir. Türkiye Genel Danışmanlığını Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu yapmaktadır.

Eğitim Programı Konusu

Bu eğitim Türkiye’de ilk defa 16 uzmanın biraraya gelip 0-6 yaş gelişimi, danışmanlık becerilerini derinlemesine veren bir eğitim. Bu eğitim bir terapi eğitimi değil. Ancak terapi eğitimi için zemin oluşturan bir danışmanlık eğitimi. Bu eğitimin sonunda sizin ve uzun vadeli kariyeriniz için seçeceğiniz ekole de karar vermenize ışık tutacaktır.

Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı ile Duygusal Kas Tekniği’ni Türkiye’de ilk defa uygulayacak uzmanlar yetişmiş olacaktır. Program ilk aşamada 0-6 yaş arası uygulanacaktır.

Kurucular ve danışma kurulunun aldığı karar sonucu eğitim programına “Psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, çocuk gelişimci, özel eğitimci” ve ilgili üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Eğitim Programı Amacı
Program ilk iki yıl için iki amacı vardır:

* Zamanın ruhuna uygun hazırlanan Duygusal Kas Tekniği’ni uygulayan uzmanları ülkemize kazandırmak ve
* Akabinde çocuk ve ebeveyn danışmanlığı, eğitim, sağlık alanı ve iş dünyasına uygulamaktır.

Eğitim Programının Ayırıcı Özellikleri
* Duygusal Kas Tekniği, içeriği itibariyle ülkemizde açılan en geniş programlardandır.

* 16 eğitimcinin yer alacağı program ülkemizde ilk defa açılacaktır.

* Türkiye’de yapılan üniversite anlaşması ile her alana yönelik faaliyetler bilimsel olarak ölçülerek makale olarak yayınlanacaktır.

* Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile eğitim programı ve mezun olan katılımcılar desteklenmeye devam edecektir.

Eğitim Programı Kazanımları
* Ülkemizin ilk Duygusal Kas Tekniği uygulayıcıları yetişmiş olacaktır.
* Ülkemizin güçlü uzmanlarından eğitim alınmış olacaktır.
* Materyallerle güçlendirilmiş bir eğitim programı alınmış olacaktır.
* Üniversite iş birliği onaylı e-devlette sorgulanabilir sertifika imkânı verilecektir.
* Program sonrası oluşturulan projelerin bir kısmı hayata geçirilerek Duygusal Kas ile alana sürdürülebilir katkı sağlanacaktır.
* Bölge temsilcilikleriyle ve etkinlik yetkileriyle güçlü bir konum elde edilecektir.

Eğitim Programı Fırsatları
* Ülkemizin ilk Duygusal Kas Tekniği uygulayıcısı olma fırsatı.
* İl ve bölge temsilciliği haklarıyla özel etkinlik faaliyetleri yapabilme hakkı.
* Duygusal Kas Tekniği Yazarlık Atölyelerine katılabilme ve Duygusal Kas yazarı olabilme imkânı

Eğitim Programı Sürdürülebilirliği
* Süpervizyonlar
* Bölgesel ve ulusal etkinlikler
* DK Türkiye vaka uygulamaları yayın çalışmaları
* Bölgesel ve ulusal tanıtımlar
* Programın okul dönemi ve ergenlik çalışmaları

Eğitim programı 6 modülden oluşmaktadır.

Modüller, modüllere ait dersler ve eğitim verecek 16 eğitimci hocamıza ait detaylar aşağıdaki gibidir.

1. Modül
GELİŞİM YOLCULUĞUNDA PRATİK BİLGİLER (6 Konu)

2. Modül
GELİŞİMDE ÖNEMLİ GEÇİŞLER VE YOL HARİTASI (8 Konu)

3. Modül
GELİŞİMDE KRİTİK KONULAR (11 Konu)

4. Modül
GELİŞİMDE REHBER KONULAR (11 Konu)

5. Modül
ÇOCUK VE EBEVEYN DANIŞMANLIĞINDA DOĞRU TEKNİK VE KAYNAK KULLANIMI (6 Konu)

6. Modül
DUYGUSAL KAS İLE AKRAN VAKA BULUŞMALARI (Vaka Buluşmaları)


1. Modül: GELİŞİM YOLCULUĞUNDA PRATİK BİLGİLER (6 Konu)

Hamilelik Süreci ve Doğumun Önemi Klinik Psikolog Begüm Kodalak Bilik
Doğum Sonrası ve Bağlanma Klinik Psikolog Begüm Kodalak Bilik
Fiziksel, Sosyal/ Duygusal ve Bilişsel Gelişim Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Karadeniz
Dil Gelişimi Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Mukadder Düzyol
Duyusal Gelişim Uzm. Fzt. Umut Aybarç
Duygusal Kas Gelişimi Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Klinik Psikolog Gökçe Gül


2.Modül: GELİŞİMDE ÖNEMLİ GEÇİŞLER VE YOL HARİTASI (8 Konu)

Emzirme ve Memeden Ayrılma Uzman Psikolog Merve Onurbilen Kunter
Uyku Uzman Psikolog Serap Minaz Kıratik
Tuvalet Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu
Okul Oryantasyonu Uzman Psikolog Serap Minaz Kıratik
Kardeşe Hazırlık Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu
Boşanma Klinik Psikolog Çağla Begüm Yüce
Kayıp/ Yas Uzman Psikolog Merve Onurbilen Kunter
Taşınma / Göç Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu


3.Modül: GELİŞİMDE KRİTİK KONULAR (11 Konu)

Konuşma Bozuklukları (Gecikmiş Konuşma, Kekemelik, Artikülasyon, Selektif Mutizm) Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Mukadder Düzyol
Uyku Bozuklukları Uzman Psikolog Serap Minaz Kıratik
Kaygı Bozuklukları (OKB, YAB, SOSYAL KAYGI, SEPERASYON ANX) Klinik Psikolog Zeynep Tuana Akarsu
DEHB + KGB Uzm. Fzt. Umut Aybarç
OSB + MR Uzm. Fzt. Umut Aybarç
ÖÖG Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Dışa Atım Bozukluğu (Enürezis, Enkoprezis, Kaka Tutma) Uzman Psikolog Serap Minaz Kıratik
Çocukluk Çağı Mastürbasyonu Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Depresyon + TSSB Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Tik Bozukluğu Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Duyusal Bozukluklar Uzm. Fzt. Umut Aybarç

 

 4.Modül: GELİŞİMDE REHBER KONULAR (11 Konu)

Çocuklarda Sorumluluk Klinik Psikolog Çağla Begüm Yüce
Çocuklarda Sınır Eğitimi Uzman Psikolog Merve Onurbilen Kunter
Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Uzman Psikolog Irmak Kerimoğlu
Çocuklarda Sosyal Beceri Eğitimi Klinik Psikolog Çağla Begüm Yüce /
Klinik Psikolog Cemre Ceren Tan Nayır
Duygu Düzenleme Becerileri Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Çocukluk Çağı Korkuları ile Tanışma ve Çalışma Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Akran Zorbalığı Klinik Psikolog Çağla Begüm Yüce
Psikolojik Sağlamlık Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Karadeniz
Çocuklarda Oyun ve Ebeveyne Oyun Becerisi Kazandırma Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Karadeniz
Teknoloji Bağımlılığı ve
Güvenli Teknoloji Kullanımı
Klinik Psikolog Çağla Begüm Yüce
Kronik Hastalığı Olan Çocuklar ve Medikal Süreçler Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu


5.
Modül: ÇOCUK ve EBEVEYN DANIŞMANLIĞINDA DOĞRU TEKNİK VE KAYNAK KULLANIMI (6 Konu)

Doğru Anamnez Alma ve Terapötik İlk Temas Dr. Psk. Deniz Aktan
Gelişim Takibi İçin Kullanılacak Ölçme Değerlendirme Araçları Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Hangi Terapi Ekolünde Sorun Nasıl Ele Alınır? (Soruna, vakaya göre ekol seçmek) Klinik Psikolog Sindy Şulam Irgaz /
Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu
Psikolojik Değerlendirmede
Kart/Materyal/Hikâye Kullanımı
Dr. Psk. Deniz Aktan
Ebeveyn Koçluğu ve Ebeveynler İçin Psikoeğitim Dr. Psk. Deniz Aktan
Danışmanlıkta Birden Fazla Çocukla Çalışmak ve Sanatı Danışmanlıkta Kullanmak Klinik Psikolog Sindy Şulam Irgaz


6.Modül: DUYGUSAL KAS İLE AKRAN VAKA BULUŞMALARI

Akran Süpervizyonu Farklı eğitimcilerle yürütülecektir.

Eğitim programı 6 ana aşamadan “Eğitim Programı- Süpervizyon Süreci- Bitirme Projesi- Eğitim Sınavı- Sertifikasyon ve Yetkilendirme” oluşmaktadır.

Eğitim Programı
6 modül, 42 konu, toplam 105 saat. 4,5 ay eğitim süresi

Süpervizyon Süreci
Eğitim bittikten sonra eğitmen hocalarla süpervizyon süreci başlayacaktır. Ayda 1 bir araya gelmek suretiyle toplam 5 defa süpervizyon planlanmaktadır. Katılımcıların 5 süpervizyonun 3 tanesine katılım zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitim Programı Bitirme Projesi
Duygusal Kas programının Türkiye’de yaygınlaşıp sürdürülebilmesi adına katılımcılarından bir adet proje hazırlaması beklenmektedir. Bu proje; Duygusal Kas tekniğini içeren yayın, materyal, dijital bir program, eğitim programı vb fikirler içerebilir. Bu konuda katılımcıların özgün olması önem taşımaktadır. Projeyi eğitim bittikten sonra süpervizyonlar bitene kadar teslim edebileceklerdir. Herhangi bir tasarım, format kısıtlılığı bulunmamaktadır. Teslim edilen projeler yıl sonunda danışma kurulu tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen projeler hayata geçirilecektir.

Eğitim Programı Sınavı
70 üzeri ve alan katılımcılar sınavı geçmiş sayılacaktır. 3 defa sınav hakkı olacaktır.

Sertifikasyon
Üniversite onaylı, e-devlette onaylanabilir DUKEP Program Sertifikası. Eğitime devam eden, süpervizyonlarını tamamlayıp, projesini teslim edenler sertifika almaya hak kazanacaktır.

Yetkilendirme
DUKEP Program Konularını uygulama konusunda yetkilendirme protokolü.

Eğitim programında uygulanacak aşamalar aşağıdaki gibidir:

Ön Başvuru
Başvuru kriterleri uygun katılımcılar, 25.10.2023- 30.12.2023 tarihleri arasında www.yeniinsanakademi.com sitesinden ön başvuru yapabilecektir.

Eğitim Öncesi Tanıtım Toplantısı
Başvurusu onaylanan katılımcılarla 01.01.2024- 05.01.2024 tanışma toplantısı yapılacaktır.

Ön Test
Program öncesi yapılacak katılımcılarla bilimsel ön test yapılacaktır.

Eğitim Süresi
Eğitim programı 6 modül, 42 konu, toplam 105 saattir. Eğitim süresi 4,5 ay devam edecektir.

Devam Zorunluluğu
%70 devam zorunluluğu vardır.

Kayıtlar Her Modülden Sonra
Programlar kayıt altına alınacaktır. Her modül bitimi eğitim notları ile birlikte kayıtlar paylaşılacaktır.

Eğitim Bitimi Süpervizyon Süreci
Eğitim başladıktan sonra katılımcılarla süpervizyon tarihleri paylaşılacaktır. Her ay 1 defa olmak üzere toplam 5 adet süpervizyon gerçekleştirilecektir. Her süpervizyon toplam 2 saat sürecektir.

Bitirme Projesi
Katılımcılar bitirme projesi vereceklerdir. Projeyi süpervizyon süreci devam ederken 5 ay içinde teslim edebileceklerdir.

Eğitim Sınavı
Katılımcılar sınava gireceklerdir. 70 ve üzeri alan katılımcılar programı bitirmeye hak kazanacaktır. Geçemeyenler için 3 defa hak verilecektir.

Sertifika Süreci
Üniversite onaylı, e-devlette sorgulanabilir sertifika verilecektir.

Son Test
Program bitiminde yapılacak bilimsel son test bulunmaktadır. Programın sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından önem taşımaktadır.

Yetkilendirme
DUKEP Program Konularını uygulama konusunda yetkilendirme protokolü.

PROGRAM DANIŞMA KURULU
Kerry Kelly Novick, PsyD
Jack Novick, PsyD

PROGRAM TÜRKİYE GENEL DANIŞMANI
Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog

PROGRAM AKADEMİK DANIŞMA KURULU
Tahsin İlhan, Prof. Dr.
Elif Konar Özkan, Öğr. Gör. Çocuk ve Gel. ve Eğt. Uzmanı

DUKEP PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog

* Kerry Kelly Novick, PsyD
* Begüm Kodalak Bilik, Klinik Psikolog
* Cemre Ceren Tan Nayır, Uzman Psikolog
* Çağla Begüm Yüce Gürsoy, Klinik Psikolog
* Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog
* Deniz Aktan, Dr. Öğretim Üyesi
* Gökçe Gül, Klinik Psikolog
* Gülçin Karadeniz, Dr. Öğretim Üyesi
* Irmak Kerimoğlu, Uzman Gelişim Psikoloğu
* Merve Onurbilen Kunter, Uzman Psikolog
* Mukadder Düzyol, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
* Serap Minaz Kıratik, Uzman Psikolog
* Sindy Şulam Irgaz, Klinik Psikolog
* Umut Aybarç, Uzm. Fizyoterapist
* Zeynep Tuana Akarsu, Klinik Psikolog

Üniversite İş Birliği
Programın bilimsel çalışmaları için üniversitelerin “Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve Ergoterapi Bölümleri”yle bilimsel iş birliği ve pilot uygulamalar yapılacaktır.

PARED Psikoloji Araştırmaları ve Eğitimleri Derneği
Araştırma, bilimsel projeler ve sempozyum konularında iş birliği yapılacaktır.

Eğitim Organizasyonu İş Birliği
Program organizasyonunu Yeni İnsan Akademi yapacaktır.

Finansal İşlemler İş Birliği
Program finansal işlemler hizmetlerini Digete Market yapacaktır.

Yayın ve Materyal
Katılımcılara Duygusal Kas Kitaplığı “10 yayın ve materyal” hediye olarak verilecektir.

DUKEP Eğitim Programı Kayıtları
Her modül kaydı eğitimden sonra 1 ay içinde izlenmek üzere katılımcılara gönderilecektir.

Eğitim Programı Notları
Her modül eğitimden sonra, eğitim notları katılımcılara verilecektir.

Güçlü Bir Program
Bu eğitim Türkiye’de ilk defa 16 uzmanın biraraya gelip 0-6 yaş gelişimi, danışmanlık becerilerini derinlemesine veren bir eğitim. Bu eğitim bir terapi eğitimi değil. Ancak terapi eğitimi için zemin oluşturan bir danışmanlık eğitimi. Bu eğitimin sonunda sizin ve uzun vadeli kariyeriniz için seçeceğiniz ekole de karar vermenize ışık tutacaktır.

Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı ile Duygusal Kas Tekniği’ni Türkiye’de ilk defa uygulayacak uzmanlar yetişmiş olacaktır. Program ilk aşamada 0-6 yaş arası uygulanacaktır.

İlk Mezunlar
Katılımcılar, ülkemizin ilk Duygusal Kas Tekniği uygulayıcısı olma fırsatını yakalayacaktır.

Üniversite Onaylı Sertifika
Üniversite iş birliği onaylı e-devlette sorgulanabilir sertifika imkânı verilecektir.

Danışmanlık Merkezi Kurma Lisans Hakkı
Yapılacak anlaşma çerçevesinde Duygusal Kas Markasıyla “Duygusal Kas Çocuk ve Aile Danışmanlığı Merkezi” kurma lisansı hakkı verilecektir.

Sürdürülebilirlik
İl ve bölge temsilciliği haklarıyla özel etkinlik faaliyetleri yapabilme hakkı verilecektir.
İl ve bölge temsilciliği haklarıyla konferans, imza günleri ve söyleşi yapabilme hakkı verilecektir.

Duygusal Kas Yazarlığı
Duygusal Kas Tekniği Vaka Kitabı Yazarlık Atölyelerine katılabilme hakkı
Duygusal Kas Tekniği Hikâye Yazarlığı Atölyelerine katılabilme hakkı

Duygusal Kas Yayın Bayiliği
Duygusal Kas Yayınları bayiliği hakkı

Ulusal Tanıtım Desteği
Mezun olan ve yetkilendirilen katılımcılar web site ve sosyal medyada özel olarak tanıtılacaktır.
Ülkenin farklı yerlerinden gelen talepler, temsilcilerin oldukları bölgelere yönlendirilecektir.

Bilinirlik
Yayınlarla yapılacak sürekli tanıtımlarla halk tarafından bilinirlik en yüksek seviyede tutulacaktır.

Eğitim programı Zoom platformu üzerinden yapılacaktır.

Eğitim Tarihleri
10.01.2024- 15.05.2024

Süpervizyon Süreci
Program başladıktan sonra duyurulacaktır.

Bitirme Projesi
Süpervizyon süreci devam ederken projeler teslim edilebilecektir.

Eğitim Sınavı
Süpervizyonlar bittikten sonra yeni dönem başlamadan önce yapılacaktır.

Sertifikasyon
Sınavı geçip, süpervizyonlara katılıp, projesini teslim edenler sertifika almaya hak kazanacaktır.

Yetkilendirme                                  :
* Türkiye’de Duygusal Kas Odaklı danışmanlık programının ilk mezunları olma ve uygulama,
* İl ve bölge temsilciliği haklarıyla özel etkinlik faaliyetleri yapabilme,
* Duygusal Kas Tekniği Yazarlık Atölyelerine katılabilme hakkı verilecektir.

KİMLER KATILABİLİR?
Kurucular ve danışma kurulunun aldığı karar sonucu eğitim programına aşağıda meslek grupları başvurabilir.

* Psikolog
* Psikiyatrist
* Psikolojik danışman
* Çocuk gelişimci
* Özel eğitimci ve
* İlgili üniversitelerin 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

BAŞVURU FORMU
Katılım kriterlerine uygunsanız, başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formuna onay e-posta adresinize gönderilecektir.

ÖDEME
Onay linki akabinde “ödeme linkine tıklayarak” veyahut eğitim ödeme portalının bulunduğu www.digetemarket.com sitesinde bulunan, eğitimler sekmesindeki ilgili eğitimi seçerek ödeme yapabilirsiniz.

PROGRAM KATILIM LİNKİ
Programa katılım linki, kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

ÖDEME YAPTIĞI HALDE KATILAMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ
Ödeme yaptığı halde programa katılamayan başvuru sahiplerinin, her modül bitiminden 15 gün sonra,
1 ay içinde içerisinde programın Zoom kaydının tekrarını izleyebilme hakları vardır.

İLETİŞİM
Merak ettiğiniz hususlar olduğunda veyahut sorun yaşadığınız durumlarda aşağıdaki iletişim kanallarından irtibat kurabilirsiniz.

E-posta           : [email protected]
Instagram      : @yeniinsanakademi
Telefon           : 0533 314 30 99
WhatsApp      : 0850 305 35 99

* Eğitim programı ücretleri mezunlar ve ilgili bölümlerin 4. Sınıf üniversite öğrencileri göre iki farklı grupta hazırlanmıştır.

* Ödeme seçenekleri nakit, erken kayıt fırsatı ve taksitli olmak üzere üç farklı seçenek halinde sunulmuştur.

UZMANLAR ÖDEME TÜRLERİ
İlk yıl ücreti, erken kayıt fırsatı ve vadeli olmak üzere üç seçenek sunulmuştur.

Nakit Eğitim Ödeme Tablosu
* Program Ücreti: 32.000,00 TL
* İlk Yıl İndirimi: 7.000,00 TL
* İlk Yıl Ücreti: 25.000,00 TL

Erken Kayıt Nakit Eğitim Ödeme Tablosu

* 01 Kasım- 15 Kasım Arası Erken Kayıt Fırsatı:
%15 İndirim (15 kişi)
Erken Kayıt Nakit Ücret: 21.250,00 TL

* 15 Kasım- 15 Aralık 2023 Arası Erken Kayıt Ücreti:
%10 İndirim (20 kişi)
Erken Kayıt Nakit Ücret: 22.500,00 TL

* 15 Aralık- 30 Aralık 2023 Arası Kayıt Ücreti:
Nakit Ücret: 25.000

Vadeli Eğitim Ödeme Tablosu
* Kredi ile 12 aya kadar taksit seçeneği Digete Market sistemi üzerinden uygulayabilirsiniz.
* Kredi kartı olmayanlar için Digete Market Finans Modeli ile ödeme yapılabilmektedir.
Bu seçeneği arzu edenler Yeni İnsan Akademi ile e-posta veya WhatsApp üzerinden iletişime geçmelidir.

8 Ay Vadeli Seçenek
4.000 TL x 8 Ay= 32.000,00 TL (Digete Market Protokolü)

6 Ay Vadeli Seçenek
5.000 TL x 6 Ay= 30.000,00 TL (Digete Market Protokolü)

4. SINIF ÖĞRENCİLER:
İlk yıl ücreti, erken kayıt fırsatı ve vadeli olmak üzere üç seçenek sunulmuştur. (Yüksek lisans yapanlar öğrenci sayılmıyor.)

Nakit Eğitim Ödeme Tablosu
* Program Ücreti: 30.000,00 TL
* İlk Yıl İndirimi: 10.000,00 TL
* İlk Yıl Nakit Ücreti: 20.000,00 TL

Erken Kayıt Nakit Eğitim Ödeme Tablosu

* 01 Kasım- 15 Kasım 2023 Arası Erken Kayıt Ücreti:
%15 İndirim (İkinci 10 kişi)
Erken Kayıt Nakit Ücret: 17.000,00 TL

* 15 Kasım- 15 Aralık 2023 Arası Erken Kayıt Ücreti:
%10 İndirim (Üçüncü 10 kişi)
Erken Kayıt Nakit Ücret: 18.000,00 TL

* 15 Aralık- 30 Aralık 2023 Arası Kayıt Ücreti:
Nakit Ücret: 20.000

Vadeli Eğitim Ödeme Tablosu
* Kredi kartı ile istediğiniz taksit seçeneğini Digete Market sistemi üzerinden uygulayabilirsiniz.

* Kredi kartı olmayanlar için Digete Market Finans Modeli ile ödeme yapılabilmektedir.
Bu seçeneği arzu edenler Yeni İnsan Akademi ile e-posta veya WhatsApp üzerinden iletişime geçmelidir.

8 Ay Vadeli Seçenek
3. 000 TL x 8 Ay= 24.000,00 TL (Digete Market Protokolü)

6 Ay Vadeli Seçenek
3.750 TL x 6 Ay= 22.500,00 TL (Digete Market Protokolü)

Ön Başvuru Yap

*Ön başvuru onayı, e-postanıza gönderilir.

Ödeme Linki

* Ön başvuru onayından sonra, linke tıklayarak www.digetemarket.com eğitim portalından ödeme yapabilirsiniz.

Ön Başvuru Yap

*Ön başvuru onayı, e-postanıza gönderilir.

Ödeme Linki

* Ön başvuru onayından sonra, linke tıklayarak www.digetemarket.com eğitim portalından ödeme yapabilirsiniz.“Türkiye’nin ilk Duygusal Kas Uygulayıcıları mezun olacak…”
DUKEP Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı
Eğitimciler


PROGRAM DANIŞMA KURULU
* Kerry Kelly Novick, PsyD
* Jack Novick, PsyD

PROGRAM TÜRKİYE GENEL DANIŞMANI
* Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog

PROGRAM AKADEMİK DANIŞMA KURULU
* Tahsin İlhan, Prof. Dr
* Elif Konar Özkan. Öğr. Gör.

PROGRAM EĞİTİMCİLERİ
* Kerry Kelly Novick, PsyD
* Begüm Kodalak Bilik, Klinik Psikolog
* Cemre Ceren Tan Nayır, Klinik Psikolog
* Çağla Begüm Yüce, Klinik Psikolog
* Çağla Tuğba Selveroğlu, Klinik Psikolog
* Deniz Aktan, Dr. Psk.
* Gökçe Gül, Klinik Psikolog
* Gülçin Karadeniz, Dr. Öğretim Üyesi
* Irmak Kerimoğlu, Uzman Gelişim Psikoloğu
* Merve Onurbilen Kunter, Uzman Psikolog
* Mukadder Düzyol, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
* Serap Minaz Kıratik, Uzman Psikolog
* Sindy Şulam Irgaz, Klinik Psikolog
* Umut Aybarç, Uzm. Fizyoterapist
* Zeynep Tuana Akarsu, Klinik Psikolog

Çağla Tuğba Selveroğlu
Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden (Burslu) fakülte üçüncüsü olarak lisans derecesini almış, Warsaw School of Social Psychology’de eğitim görmüştür. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji (Burslu) bölümünü dereceyle bitirmiş ve part-time öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. Çapa Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuarı’nda Volonter olarak çalışmıştır.

Kognitif Davranışçı Terapi, Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı, Çözüm Odaklı Terapi, Gestalt ve Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.

2013 yılında hayalini gerçekleştirerek Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezi’ni kurmuştur. Halen Adım Psikoloji’de çocuklarla çalışmakta ve Türkiye’nin çeşitli illerinde Çocuk Testleri Eğitimi ile Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri eğitimi vermektedir.

Yayımlanmış 6 kitap bölümü, 5 adet çocuk hikaye kitabı , 1 adet bireysel kitabı bulunmaktadır. Yakın zamanda hayalini kurduğu Geçişler “Çocukların ve Ebeveynlerin Dönüm Noktaları” isimli kitabın editörlüğünü yapmış aynı zamanda 2 bölümü kaleme almıştır.

Kronik Hastalıkları Olan Çocuklar İçin Terapötik Müdahaleler Atölye Programları yapmaktadır.

Amerika’da oldukça tanınan Duygusal Kas tekniğinin Türkiye programının danışmanlığını ve Yeni Aile Yayınları’nın materyal danışmanlığını yürütmektedir.

Kerry Kelly Novick, PsyD

Kerry Kelly Novick, 55 yılı aşkın deneyime sahip bir çocuk, ergen ve yetişkin psikanalistidir. Bir yaşam döngüsü psikanalisti, pratikte, öğretimde, yayıncılıkta, psikanalitik organizasyonlarda ve toplulukta aktif olmuştur.

Çok sayıda dile çevrilmiş 7 kitabın ve dünya çapındaki dergilerde birçok makalenin ortak yazarı, ulusal ve uluslararası birçok disiplinde ruh sağlığı profesyonelleri için aranan bir konuşmacı ve eğitimcidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin analistlerini eğitmekte ve denetlemektedir.

Kerry Kelly Novick, Anna Freud ile Londra, İngiltere’deki Hampstead Clinic’te çocuk psikanalisti olarak eğitim aldı ve yetişkin eğitimini New York’taki Contemporary Freudian Society aracılığıyla aldı.

Yayınlanmış birçok kitap ve makaleleri mevcuttur. Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak “Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları” ve Duygusal Kas “Yeni Aile Yayınları” isimli kitapları Türkiye’de yayınlanmıştır.

Jack Novick, PsyD

Jack Novick, ülke çapında çok sayıda psikanalitik eğitim merkezinin fakültelerinde görev alan çocuk, ergen ve yetişkin psikanalistidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin analistlerini eğitmekte ve denetlemektedir. İngiltere’de Anna Freud ile eğitim aldı. Öğretim, araştırma, profesyonel organizasyonlar ve toplulukta aktifler.

Ann Arbor, Michigan’da ödüllü, kar amacı gütmeyen bir psikanalitik okul olan Allen Creek Anaokulunu kurmak için diğer meslektaşlarıyla birleştiler.

Hem Jack hem de Kerry Novick, savunma, sonlandırma, geliştirme, sözlü anlatım, sadomazoşizm, terapötik ittifak, her şeye gücü yetme ve iki öz-düzenleme sistemi konularında büyük profesyonel dergilerde yayınlanan birçok makale ile kapsamlı bir şekilde yazmışlardır.

Yayınlanmış birçok kitap ve makaleleri mevcuttur. Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak “Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları” ve Duygusal Kas “Yeni Aile Yayınları” isimli kitapları Türkiye’de yayınlanmıştır.

Begüm Kodalak Bilik
Psikolojik Danışman, Psikodrama Terapisti, Bebek Terapisti

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur. Halen Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bölümü’nde yüksek lisans programına tez çalışması ile devam etmektedir.2005-2006 seneleri arasında Yrd. Doç. Dr. Semai Tuzcuoğlu ile birlikte dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği olan çocuklarla çalışmış ve bu çocukların ev eğitimi seanslarını yürütmüştür.

2006-2007 seneleri arasında özel bir danışmanlık merkezinde seanslarını yürütmüştür.2006-2008 seneleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın yanında staj yapmış ve poliklinik saatlerine gözlemci olarak katılmıştır. Tamamladığı eğitimler arasında Denver Gelişim Tarama testi, PECS, OÇİDEP bulunmaktadır ve bunlar dışında birçok projektif, kognitif ve gelişimsel test eğitimlerini tamamlamış ve uygulayıcı sertifikalarını almıştır. (CAT, Louis a Duss, TAT, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, AGTE, Porteus Labirent Testi, Gessell, Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği) Ayrıca Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Çocuk Psikodraması eğitimlerini almıştır. 2008 senesinde İstanbul Psikodrama Enstitüsünde başladığı Psikodrama eğitiminin temel aşamasını tamamlamış olup üst aşama eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama Eğitimci Eğitimine başlamaya hak kazanmış olup halen bu eğitimine devam etmekte olup 2010 yılından beri İstanbul Psikodrama Enstitüsünde psikodramatist olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul Doğum Akademisinde dokuz ay on gün süren Doğuma Hazırlık Eğitimcisi / Doulalık ve Hamile Psikoterapisti Eğitimini tamamlamıştır. Bate Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uzm. Psk. Nilüfer Devecigil tarafından verilen Doğum travması seminerine ve İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneğinin düzenlediği Deborah Blessing tarafından verilen Anneliğe Özgü Zihinsel Durumlar: Bebek Gözlemi ile Klinik Uygulama Arasındaki Etkileşim konferansına katılmıştır. 3-6 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Doğum Akademisi tarafından düzenlenen Sherry Gilbert tarafından verilen HypnoBirthing kursunu tamamlamıştır. 2014 yılı itibari ile İstanbul Doğum Akademisinde Doğuma Hazırlık Eğitimcisi / Hamile ve Doğum Psikoloğu/Bebek Terapisti olarak çalışmaya başlamıştır.

Ceren Tan Nayır
Uzman Psikolog

2013 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.
Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince “Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi” (SOYAÇ) ve “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” (TÇYOV) ile çocuklara yönelik projeler gerçekleştirmiştir.

Çocuk, ergen ve aileleri ile Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Gelişimsel Temas Terapisi, Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi (SOBECE), EMDR ve BDT gibi terapi yöntemlerini kullanarak kaygı bozukluğu, davranış problemleri, yeme bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, travma, travma sonrası stres bozukluğu, bağlanma, çocukluk çağı depresyonu, okul reddi gibi alanlarda terapi hizmeti sunmaktadır.

2021 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Wellist Psikoloji ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Çağla Begüm Yüce Gürsoy
Klinik Psikolog

2012 yılında Maltepe Üniversitesinden (burslu) Psikoloji lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Maltepe Ü
niversitesi Klinik Psikoloji (burslu) bölümünde, yüksek lisans eğitimine başlayarak uzmanlığını almıştır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi süresince, Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar (SOYAÇ) ile gerçekleştirilen “Çocuklarla Birlikte” projesinde yer almıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince aldığı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) eğitiminin ardından, Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimini süpervizyon alarak tamamlamıştır. Bağımlılık Danışmanlığı eğitiminde yardımcı eğitmenlik yaparak, bağımlılık alanında gönüllü bilinçlendirme eğitimleri ve seminerleri vermiştir. 2014 -2015 yılında özel bir televizyon kanalında, “Aklın Yolu 1- Bağımlılıklarla İlgili Bilinçlendirme” televizyon programında program yapımcılığı yapmıştır.

2016 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde verilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitiminde “Algı ve Öfke, Gelişim Psikolojisi, Kişilik ve Kişilik Bozuklukları” konularında dersler vermiştir. Ulusal kongre, sempozyum ve panellerde konuşmacı olarak yer almıştır.

Çağla Begüm YÜCE GÜRSOY, meslek içi eğitimlerini ve bireysel süpervizyonlarını sürdürmekte ve öğretmenlere, velilere ve öğrencilere çeşitli seminerler vermeye devam etmektedir. Yeni Aile yayınlarının çıkardığı, “Yetkin Ebeveynlik‘ kitabında “Çocuklar ve Regülasyon” bölümünün ve “Geçişler” kitabının da “Boşanma: Ayrı Evlere Geçiş” bölümünün yazarıdır.

2013`ten bu yana EMDR, BDT, Çocuk Merkezli ve Deneyimsel Oyun Terapisi gibi terapi yöntemini kullanarak çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışmakta olan Çağla Begüm YÜCE GÜRSOY, Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezi ve Terapi İstanbul`da Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

Çağla Tuğba Selveroğlu
Klinik Psikolog

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden (Burslu) fakülte 3.sü olarak lisans derecesini almıştır. Warsaw School of Social Psychology’de (SWPS) bir dönem eğitim görmüştür. Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Master Programını (Burslu) derece ile bitirmiştir (Tez Konusu: “7-10 Yaş Arasındaki Hafif Düzeyde Zihinsel Geriliği Olan Çocuklarda Sözel Zeka, Anne-Baba Tutumları ve Davranışsal Dinamikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”dir). MBH International’da Eğitim Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Kısa bir süre özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışmıştır. Çapa Tıp Fakültesi Psikoloji Laboratuarında 2 yıl süreyle Volonter olarak çalışmıştır; bu süre zarfında Çapa’da Rorschach ve Objektif Testler Eğitimi almıştır. 2009-2014 yılları arasında Türkiye Hastanesi’nde çalışmıştır.

2013-2016 öğretim yılları arasında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde part-time öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan aldığı “Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Kognitif Davranışçı Terapi Eğitimi”ni tamamlamıştır. Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ten “Çocuk ve Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı Eğitimi” ni, Doç. Dr. Osman Sabuncuoğlu’ndan “Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi”ni ve Uzm. Dan. Psk. Filiz Çetin’den Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimini almıştır. Yard. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten “Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi” ni tamamlamıştır. Aynı zamanda Doç. Dr. Hanna Nita Scherler ile “Gestalt Eğitimini” ve Ekip Norma Razon’dan aldığı (Reyhana Seedat) “Oyun Terapisi Terapist Sertifika Eğitim Programı” (150 saat) eğitimini tamamlamıştır. Mindfulness Institue’den Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam Temel Eğitimi (MBCL) ni tamamlamıştır. 2006 yılından beri Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde Çocuk Psikoloğu olarak çalışmaktadır. Özellikle çocuklara objektif ve projektif testler uygulamakta, çocuk danışmanlığı yapmaktadır.

“İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar” (Epsilon, 2008) isimli kitapta “Uyku ve Uyku Bozuklukları Bağlamında Performans ve Motivasyon” isimli bölümü,
“Okul Öncesi Çocuk Ve…” (Nobel, 2011) isimli kitapta “Okul Öncesi Çocuk ve Öğrenme Güçlüğü” isimli bölümü,
“Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış” (Kök, 2012) isimli kitapta “Okulöncesi’nde Psikolog Olmak” isimli bölümü,
“Hayatımız İletişim” (Hayat, 2012) isimli kitapta “Gençlerle İletişim” isimli bölümü yer almıştır.
“Çocuk Kumandalı Ebeveynler” (Cinius, 2016) adlı kendisine ait kitabı yayınlanmıştır.
“Çocuklarla Online Terapi” (Yenikapı, 2022) kitapta Online Oyun Terapi ile ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. “Yetkin Ebeveynlik” (Yeniaile, 2023) isimli kitapta “Çocuklar ve Sınırlar” isimli bölümü yer almıştır. Yakın zamanda uzun süredir hayalini kurduğu Geçişler “Çocukların ve Ebeveynlerin Dönüm Noktaları”  (Yeniaile, 2023) isimli kitabın editörlüğünü yapmış aynı zamanda “Hepimizin Hayatındaki Dönüm Noktaları: Geçişler”, “Taşınma / Göç: Yeni Bir Hayata Geçiş”  isimli 2 bölümü kaleme almıştır.

Yeniaile Yayınları’ndan çıkan 5 adet yayınlanmış Çocuk Hikaye kitapları bulunmaktadır.
* Peki, Ben Şimdi Ne Yiyeceğim? “Bir Besin Alerjisi Hikayesi”
* Havalı Fısfıs “Bir Astım Hikayesi”
* Şekerden Kaykay “Bir Diyabet Hikayesi”
* Glutensiz Kâşif “Bir Çölyak Hikayesi”
* Gözüm Artık Çalışkan “Bir Göz Tembelliği Hikayesi”

2013 yılında hayalini gerçekleştirerek Adım Psikoloji Dil ve Konuşma Merkezi’ni kurmuştur. Halen Adım Psikoloji’de çocuklarla çalışmakta ve Türkiye’nin çeşitli illerinde Çocuk Testleri Eğitimi ile Çocuk Odaklı Danışmanlık Becerileri Eğitimi vermektedir. Kronik Hastalıkları Olan Çocuklar İçin Terapötik Müdahaleler Atölye Programları yapmaktadır.

Amerika’da oldukça tanınan Duygusal Kas tekniğinin Türkiye programının danışmanlığını ve Yeni Aile Yayınları’nın materyal danışmanlığını yürütmektedir.

Deniz Aktan
Dr. Öğretim Üyesi

Psikoloji lisans eğitimini Okan Üniversitesi bünyesinde çift anadal öğrencisi olarak tamamlamıştır.
Lisans eğitiminin bir yıllık bölümünü Almanya’da Johannes Gutenberg Üniversitesi bünyesinde tamamlayan Aktan, uzmanlık eğitimini Cambridge’de Anglia Ruskin Üniversitesi’nde “Klinik Çocuk Psikolojisi” programında tamamlamıştır.

Doktora Eğitimini İstanbul Üniversitesi Klinik Sağlık Psikolojisi Doktora Programı’nda çocuk ergen odaklı uygulama ve tez projeleriyle tamamlayan Aktan, şu an FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programında öğretim üyeliği görevini sürdürmekte ve Çocuk Ergen Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora programlarında dersler vermeye devam etmektedir. ISST onaylı ileri düzey Çocuk Ergen Odaklı Şema Terapisti, Süpervizörü ve Eğitmenidir. Klinik pratiğinde şema terapinin yanı sıra, çocuk ergen odaklı BDT, deneyimsel oyun terapisi ve çocuk merkezli oyun terapisi ekollerinden de faydalanmaktadır. Diğer yandan çocuk ve ergenler üzerine yazdığı çeşitli makale, kitap ve kitap bölümünün yanı sıra, editörlüğünü üstlendiği kitapları da bulunmaktadır.

Gökçe Gül
Klinik Psikolog

Almanya‘nın Stade Şehrinde 1986 yılında doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini aynı şehirde okudu. Almanca ana dilinin yanı sıra, İngilizce ve Fransızca eğitimi aldı.

Hamburg Üniversitesi Psikoloji Fakültesi‘nde Klinik Psikoloji, İş ve Organizasyon Psikolojisi ve Pedagojik Psikoloji alanlarında, 2012 yılında yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu. Tez çalışmasını Klinik Psikoloji bölümünde, ‘İmplementation intention on Depression‘ başlığıyla, başarıyla tamamladı.

Üniversite sonrasında, bir dönem özel kolejlerde psikolog olarak görev aldı.

Uluslararası Akreditasyonu ile aldığı eğitimler Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Storyplay, EMDR ve EMDR ve kum Tepsisi Protokolü’dür.

Yeni Aile Yayınları Uluslararası Genel Yayın Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları‘nın çıkardığı, dünya çapında bir ilk olan, Çocuklar ile Online Terapi eserinin bölüm yazarıdır. Yeni Aile Çocuk Yayınları‘nın ilk eseri olan‚ “Patiler Güvende “ ve “Bağımsız Kanatlar” kitaplarının yazarıdır.

Çocuk, ergen ve yetişkin ile çalışmalarını sürdürmektedir.
İstanbul’da ikamet eden Gül, evli ve 3 çocuk annesidir.

Gülçin Karadeniz
Dr. Öğretim Üyesi

Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans, Maltepe Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans mezunudur.

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi bölümünde yüksek lisans ve doktora derslerini tamamlamıştır. Doktora programını Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bölümü’nde yapmıştır.

Mesleğe Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nda başlamış, VKV Koç Özel İlköğretim Okulu’nda devam etmiştir. Halen Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde görevlidir.

Türkiye’nin ilk yaratıcı drama eğitmenlerinden olan Karadeniz, 1996 yılından bugüne “Çocuk Yetiştirme Tutumları” ve “Psikolojik Sağlamlık” başta olmak üzere 500ü aşkın ebeveyn ve öğretmen eğitimi vermiş, bazı özel okullara danışmanlık yapmış, çeşitli şirketlerin öğretmen eğitimlerini ve sosyal duyarlılık projelerini de yürütmüştür (Faber Castell, BIC Yaratıcı Düşünce Yaratıcı Beyin, Doğuş Otomotiv, LİMAK Vakfı Evin Küçük Mühendisleri, vb.).

Sabancı Vakfı ERG Yılın İyi Örnekleri Kapsamında (2008), geliştirdiği cinsiyet ayrımcılığı karşıtı çalışmayı Türkiye’nin farklı illerinde sunmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koruyucu aile eğitimlerini yürütmüştür (2013-2014). TRT Çocuk Kanalı kurulum aşamasında haberlerle ilgili ekibin eğitimlerini vermiş ve bir dönem danışmanlık hizmeti vermiştir.

Adalet Bakanlığı Anne Çocuk Çalışmaları kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda oyun odasını kurulmasında görev almış ve “Duygu Salıncağı Projesi”ni hayata geçirmiştir.

Irmak Kerimoğlu
Uzman Gelişim Psikoloğu

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini Ufuk Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 15 yılı aşkın meslek hayatı boyunca çocuklar ve ebeveynleriyle çalışırken, bir yandan da mesleki eğitimlerle kendini geliştirmeye devam etmektedir. Hem İstanbul hem Ankara’da birçok anaokulu ve kreşe danışmanlık vermiş, Ankara’da belediyeler ile yürüttüğü ortak çalışmalarla ebeveynler için ücretsiz çok sayıda seminer düzenlemiştir.

Pandemi döneminde başlayan ve hala sürmekte olan online “Sağlıklı Tuvalet Alışkanlığı Kazandırma Süreci” eğitimlerine beş yüzden fazla anne baba, eğitimci ve alan çalışanı katılım sağlamıştır. “Bezden Tuvalete Geçiş” konulu çocuk kitabı ile çocuklarda mahremiyet ve kişisel alana dair 3 çocuk kitabı bulunmaktadır. Meslek hayatına Ankara’da devam etmektedir.

Merve Onurbilen Kunter
Uzman Psikolog

İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümüne lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olarak Uzman Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Rebecca Chow’un da aralarında bulunduğu eğitmenlerden; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, cinsel istismar, anksiyete bozuklukları ve boşanmış ailede çocuk olmak gibi özel alanları da içeren Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli zeka ve gelişim test eğitimlerini almıştır. Aynı zamanlarda Dr. Yehuda Shacham & Dr. Shulamit Niv tarafından verilen Temel Terapötik Kartlar eğitimlerini tamamlamıştır. Finlandiya asıllı Theraplay eğitmeni Saara Salo’dan 1. Düzey Theraplay Oyun Terapisi, 2. Seviye Theraplay Oyun Terapisi, Marschak Etkileşim Methodu (MEM) Eğitimi ve Grup Theraplay Oyun Terapisi; Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimlerini almış, 2014 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı Psikodrama eğitimi boyunca Bireysel Psikodrama ve Çocuk Psikodraması gibi özel alanlardaki eğitimlerini tamamlamış ve ayrıca Rebecca Walters’ın Çocuklarla Çalışılan Eylem Metodları; Psikodrama, Sosyodrama ve Spontanite Tiyatrosu eğitimine katılmıştır. Co-psikodramatist ünvanını almaya hak kazanan Merve Onurbilen, sınav ve süpervizyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. Şu an İstanbul Jungiyen Psikodrama, Sosyodrama ve Grup Süreçleri Enstitüsü’nde tez aşamasındadır. Emre Konuk ve Asena Yurtsever tarafından eğitimi verilen Yetişkin EMDR Terapisi, Prof. Dr. Ümran Korkmazlar tarafından düzenlenen Çocuk & Ergen EMDR Terapisi, Avrupa Akredite EMDR Danışmanı Derya Altınay’dan Çocuklar ve Ergenlerde Bağlanma Travmaları ve EMDR Terapisi, Dr. Psikolog Şeyma Çavuşoğlu’ndan İleri Seviye Sanat Terapisi eğitimlerini almıştır. Neslihan Zabcı tarafından Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde eğitimi verilen ve 2 yıl süren Rorschach, TAT, CAT Testleri Uygulama ve Değerlendirme Eğitimi almış ve Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik Terapi eğitimini tamamlamış olup süpervizyon sürecine devam etmektedir. Süreç içerisinde Aletha Solter, Stan Tatkin, Lawrence Cohen, Dr. Gail Dines, Isabelle Filliozat, Dr. Tina Payne Bryson gibi dünyaca ünlü birçok uzmanın atölye ve eğitimlerine katılmıştır. Pandemi döneminde Theraplay Derneği, EMDR Travma İyileştirme Grubu ve EMDR Global Child Alliance gibi kuruluşlarda gönüllü olarak birey ve gruplar ile online seanslar yapmış, aile ve çocukları destekleyici oyun ve materyaller üretmiştir.

2007 yılında meslek hayatına başlayan Merve Onurbilen Kunter, Türkiye’nin önde gelen eğitim ve danışmanlık kurumlarında psikolog ve koordinatör olarak görev almış ve İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde 3 yıl boyunca 4-11 yaş aralığındaki çocuklarla çocuk psikodramatisti olarak çalışarak çok sayıda çocuk ve aile ile çalışmıştır. Yıllardır yetişkinler ve çocuklar ile atölye çalışmalarını sürdüren Onurbilen Kunter, kurucularından olduğu 3 ODA Danışmanlık’ta çocuk, ergen ve yetişkin seansları görmekte, eğitimler vermekte ve aynı zamanda gönüllü projelerde görev almaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Mukadder Düzyol
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

2008 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programından mezun olmuştur.

2011 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği alanında yüksek lisans yaparak alanın Türkiye’deki ilk mezunları arasına girmiştir.

2011-2015 yılları arasında İstanbul’da çeşitli özel kliniklerde mesleğimi sürdürmüştür. 2016 yılında bir ilki gerçekleştirip sadece dil ve konuşma terapisi ile ilgili yayınlar üreten Mirket Yayınları’nı kurmuştur. Halen bu alanda yayın koordinatörü olarak devam etmektedir. Özel olarak dil ve konuşma terapisi seanslarına devam etmektedir.

Evliyim, iki kız çocuk bir de kedi annesiyim.

Serap Minaz Kıratik
Uzman Psikolog

Psikoloji eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansı yine İstanbul Ticaret Üniversitesi Aile Danışmanlığı ve Eğitimi üzerinedir.

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olup kurumlarının eğitim ve iletişim danışmanlığını kurduğu eğitim geliştirme ekibi ile birlikte yürütmektedir.

Kurucusu olduğu SMK Anaokulları ile 2005 yılından bu yana binin üzerinde aile ve çocukla çalışmıştır. Butik anaokulu sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek ve okul öncesi eğitimine doğru ve güvenilir bir marka kazandırmak için çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesi olan yazarın yayımlanmış dergi yazılarının yanı sıra “Bilimsel Bilgi Deneyimle Buluştu”, “Bağlanma Örgüsü”  ve “Serapi Merkezi” ebeveyn kitapları ile “Anaokuluna Başlıyorum” adında okula uyum konusunda ebeveyn ve uzman rehberi içeren bir de çocuk kitabı vardır.

Yine kuruculuğunu yaptığı SMK Danışmanlık’ta uzman ekip arkadaşları ile çiftlere, çocuklara, ergenlere, ailelere ve yetişkinlere yurtiçi ve yurtdışında online & yüz yüze danışmanlık vermekte, Akademi bünyesinde de ebeveynlere ve uzmanlara alan eğitimleri vermeye devam etmektedir.

Aynı zamanda üç çocuk annesi olan Serap Minaz Kıratik; annelik, anaokulu yöneticiliği ve pedagoji konularındaki deneyimlerini “pskserapminazkratik” adıyla açtığı bir Instagram hesabında paylaşmaktadır.

Psikoloji alanında uzman kişi ve kuruluşlardan aldığı bazı eğitimler; Üst Düzey Gottman Çift Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, 9-12 yaş Cinsel Gelişim Eğitici Eğitimi, Çocuk ve Ergen Şema Terapi ve İçsel Aile Sistemleri Terapisi gibidir.

Sindy Şulam Irgaz
Klinik Psikolog, Co-psikodramatist

İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji lisans programı sonrası yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi alt dalıyla Klinik Psikolog olarak mezun olmuştur.

Kurucusu olduğu 3 Oda Danışmanlık’ta ve online olarak ergen, yetişkin, çift ve gruplar ile çalışmaktadır.

Kurumsal firmalar, okullar, belediyeler ve STK’lar ile işbirlikleri yaparak eğitim içerik üretimi, seminer, eğitim, atölye kolaylaştırıcılığı yapmakta ve süpervizyon vermektedir.

Seans, eğitim ve atölyelerinde; Sanat Terapisi, Psikodrama, EMDR, PACT Çift Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Dinamik perspektif gibi farklı ekol ve teknikleri eklektik bir biçimde kullanmaktadır.

Umut Aybarç
Uzm. Fizyoterapist

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olan Umut Aybarç, ardından İstanbul Medipol Üniversitesi’nde yüksek lisans programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına pediatrik rehabilitasyon alanında başlamış ve Ayres Duyu Bütünleme ile Bobath Konsepti eğitimleriyle desteklediği deneyimlerini çeşitli duyu bütünleme, travma yaklaşımları ve DIR Floortime Konsepti kurslarıyla genişletmiştir. Yetişkinlerin de yer aldığı geniş danışan skalasında yoğunluklu olarak pediatrik vakalara odaklanan Aybarç, terapi sürecinde holistik bir bakış ve sanat desteği sağlamakta, özel eğitim kurumlarında edindiği deneyimler sonunda şu an İstanbul’da bulunan kendi özel kliniğinde hizmet vermektedir. İlgi alanları: Pediatrik Rehabilitasyon, Duyu Bütünleme Terapisi, Bobath Tedavi Konsepti, Travma Yaklaşımları, DIR Floortime Konsepti, Sanat Temelli Terapiler

Zeynep Tuana Akarsu
Klinik Psikolog

Psikodinamik terapi ekolü ile  çalışmaktadır. 2022 eylül ayında İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği formasyonun 1. aşamasını tamamlamıştır. 2022 ekim ayı itibariyle Rorschach ve Projektif Testler Derneği’den Neslihan Zabcı’nın verdiği 2 yıllık ‘Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi’ eğitimini sürdürmektedir.

”Çocuklar ve Ebeveynlerin Hayatlarındaki Dönüm Noktaları – Geçişler” adlı kitabın yazarlarındandır.

Aynı zamanda Amerikalı psikanalistler Kerry Kelly ve Jack Novick’in oluşturduğu ‘Duygusal Kas’ tekniği doğrultusunda 2024 yılının Ocak ayında düzenlenecek olan ‘Duygusal Kas Odaklı Çocuk Ebeveyn Danışmanlığı’ programında seminer verecek olan uzmanlar arasında yer alacaktır.

2023 ekim ayında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden psikanalist Funda Akkapullu’nun vereceği ‘Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi’ eğitimine başlamıştır.