“İyileştirici sanat çalışmaları…”
YASAT “Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı
“Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerinizi hazırlamaya ilk adım…”

Online, Zoom: 22 Mayıs- 10 Temmuz 2024 I 10 Hafta I 21:00- 23:30 “İyileştirici sanat çalışmaları…”
YASAT “Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı
“Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerinizi hazırlamaya ilk adım…”

Online, Zoom: 22 Mayıs- 10 Temmuz 2024 I 21:00- 23:30 I 10 Hafta


Program Adı
YASAT
“Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı

Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerinizi hazırlamaya ilk adım…

Program Adı
YASAT EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI
Program 6 ana bölümden oluşmaktadır. Eğitim programı ise 11 bölümden oluşmaktadır.
Detaylar aşağıdaki gibidir:

1.Bölüm: Eğitim
Zoom üzerinden eğitim. 10 Hafta I 22 Mayıs- 10 Temmuz 2024 I 21:00-23:30

2.Bölüm: Tecrübe Paylaşımı
Uzmanların tecrübe paylaşımı

3.Bölüm: Eğitim Ödevi ve Eğitim Sınavı
*En fazla 5 sayfadan oluşan eğitim ödevi hazırlama
*Eğitim sınavında 3 hak verilmektedir.

4.Bölüm: Süpervizyonlar ve Materyal Hazırlık
*Süpervizyonlar
*Özgün Materyal ve/veya Yönerge Oluşturma

5.Bölüm: Sertifikasyon
Sertifikasyon

6.Bölüm: Sürdürülebilirlik
*Sürdürülebilirlik
*Çocuklar İçin Yaratıcı Sanat Etkinliği Materyal Seti Hazırlama Süreci

Planlama ve Koordinasyon
Yeni İnsan Akademi
@yeniinsanakademi

Program Koordinatörü
Beyhan Özpar
Uzm. Psk. Dnş. M.A., Dışavurumcu Sanat Terapisti

Program Moderatörü
Çağla Begüm Yüce Gürsoy
Klinik Psikolog

Program Moderasyon Ekibi
Zeynep Tuana Akarsu
Klinik Psikolog

Büşra Muslu
Psikolojik Danışman

Program Eğitimcileri
YASAT’ta uzman eğitimciler yer alacaktır.

Beyhan Özpar
Uzm. Psk. Dnş. M.A., Dışavurumcu Sanat Terapisti
Büşra Erdoğan
Klinik Psikolog
Efsun Pırıl Yeneroğlu
Psikolog, Dışavurumcu Sanat Terapi Kolaylaştırıcısı
Gamze Alçekiç Yaman
Mar. Üniv. Öğretim Üyesi, Dr. Psikolojik Danışman
Petek Sapmaz
Sanat Terapi Uygulayıcısı, Co-psikodramatist, Dışavurumcu Sanat Terapi Kolaylaştırıcısı
Sindy Şulam Irgaz
Uzm. Klinik Psikolog, Sanat Terapisi Uygulayıcısı

Tecrübe Paylaşımı
Alandaki uzman isimler tecrübe paylaşımı yapacaktır.
Olcay Güner
Dr. Klinik Psikolog
Nur Dinçer Genç
Klinik Psikolog

Program Tarihleri
Tanışma Programı
24 Nisan I Çarşamba, 20:00- 20:45 I  Zoom
Eğitim Programı
22 Mayıs- 10 Temmuz I Çarşamba, 21.00: 23.30 I 10 Hafta

Kimler Katılabilir?
Hazırlık ve danışma kurulunun aldığı karar sonucu, eğitim programına aşağıdaki meslek grupları katılabilmektedir. Bu sayfada, yalnızca ön başvurusu onaylanan uzmanlar kesin kayıt yapabilir.
* Psikologlar
* Psikiyatristler
* Psikolojik Danışmanlar
* Psikiyatri ve Pediatri Hemşireleri
* Sosyal Çalışmacılar
* Ergoterapistler
* Okul Öncesi Eğitimciler ve
* İlgili Meslek Grupları

Katılım Şekli
Online, zoom programı üzerinden. Başvuru adresindeki e-posta adresine katılım linki gönderilecektir.

Materyaller
Katılımcılara Yenikapı Psk. ve Terapi Yayınları’nın çıkardığı sanat terapi kitapları için özel indirim çeki verilecektir.  

Kayıt 
16 Mayıs / 21 Mayıs

Ön Başvuru ve Kayıt
En alt sekmelerde ön başvuru yapabilirsiniz. Başvuru onayından sonra ödeme yaparak kesin kayıt oluşturabilirsiniz.

YASAT “Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı
“Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerinizi hazırlamaya ilk adım…

Bu bölümde, kısa adı YASAT olan “Çocukların Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı’nın konusu, amacı, eğitim başlıkları, uygulama aşamaları, program eğitimcileri, program hazırlık kurulu, materyaller, fırsatlar ve başvuru aşamalarını okuyabileceksiniz.

A- PROGRAM KONUSU
Çocukların yaratıcı sanat çalışmalarının terapötik kullanımı, modern anlamda 20. yüzyılın ortalarına dayanıyor. Psikanalizin gelişimiyle birlikte sembolizm ve sanatın terapi süreçlerinde kullanımı öne çıkmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası travmatik deneyimlerin tedavisinde etkili olduğu görülerek yaygınlaşmıştır. 

1950’ler ve 1960’larda disiplin şekillenmeye başlamıştır. Sanat terapisinin çocuklar üzerindeki etkileri; özellikle duygusal ifadeyi teşvik etme, stresi azaltma ve özsaygıyı arttırma gibi yönlerden araştırılmaya başlanmıştır.

Günümüzde, çocukların yaratıcı sanat çalışmalarının terapötik kullanımı; çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve psikoterapi alanlarında yaygın olarak kabul görmektedir. 

Kliniklerde, sosyal hizmet kuruluşlarında, hastanelerde ve okullarda; çocuklara yönelik terapötik sanat uygulamaları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak, sağlıklı bir şekilde büyümelerine destek olmaktadır.

YASAT “Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı, Eğitim Programı”; çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerini geliştirme/hazırlama, terapötik  kullanım becerilerini geliştirmelerine ve uzmanlaşmalarına yardımcı olmak amacıyla teorik/pratik uygulamaların ele alınacağı sertifikalı bir programdır.

Beyhan ÖZPAR “Uzm. Psk. Dnş. M.A., Dışavurumcu Sanat Terapisti” Koordinasyonu’nda yapılacak program; 6 ana aşamadan oluşmaktadır. YASAT özel içeriği ve güçlü eğitimci kadrosuyla ülkemizde ilk defa açılacaktır.

Yaratıcı sanat etkinliğinizi hazırlamaya ilk adımı atacağınız programın ilk modülü çocuklara, ikinci modülü ise 2025 yılında ergenlere yönelik olarak yapılacaktır.

Hazırlık ve danışma kurulunun aldığı karar gereği, programa “Psikologlar, psikiyatristler, psikolojik danışmanlar, psikiyatri ve pediatri hemşireleri, sosyal çalışmacılar, ergoterapistler, okul öncesi eğitimciler” ve ilgili meslek grupları katılabilecektir.

22 Mayıs- 10 Temmuz Çarşamba 2024 tarihleri arasında Çarşamba günlerinde Zoom üzerinden yapılacak program, toplam 10 hafta sürecektir. Her ders ortalama 2,5 saat sürecektir.

B- PROGRAM AMACI
Pratiğe dayalı öğrenme fırsatı sunan program; özellikle çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlikleri/materyalleri geliştirme, hazırlama ve terapötik kullanımları konularında uzmanlaşmak isteyen uzmanlar/eğitimciler için büyük bir fırsat sunuyor. 

Programın genel olarak beş temel amacı vardır:

Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinliklerinin terapötik kullanımı konularında; katılımcıların becerilerini geliştirmelerine ve uzmanlaşmalarına yardımcı olacak teorik/pratik alt yapı sunmak.

Katılımcıların çocuklarla yapacakları yaratıcı sanat çalışmalarında daha etkili sonuçlar almalarını sağlayacak yeni bakış açıları kazandırmak.

Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlikleri geliştirme, hazırlama ve terapötik olarak uygulama becerilerini geliştirmek.

Program sonunda yaratıcı sanat etkinlik materyalleri hazırlama ve terapötik kullanımı konusunda deneyim yaşatmak.

Programın ergenler için olan ikinci modülüne alt yapı sağlamak.

C- YASAT EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI
Program, 6 ana aşamadan oluşmaktadır. Eğitim programı ise 11 bölümden oluşmaktadır.
Detaylar aşağıdaki gibidir:

1.Bölüm: Eğitim
*Giriş ve Temel Kavramlar
*Gelişimi Bütünsel Olarak Ele Almak
*Çocuk, Duygular, Sanat ve Yaratıcılık
*Yaratıcı Malzemeler ve Teknikler
*Terapötik Sanat ve Yaratıcı Etkinliklerin Planlanması ve Uygulanması
“Genel Terapötik Müdahaleler”
*Terapötik Sanat ve Yaratıcı Etkinliklerin Planlanması ve Uygulanması
  “Kriz Durumları ve Dezavantajlı Gruplarla Çalışma”
*Terapötik Çerçeve Bağlamında Çocukla İletişim ve Empati
*Terapötik Materyal Geliştirme
*Etik İlkeler ve Sınırlar

2.Bölüm: Tecrübe Paylaşımı
*Tecrübe Paylaşımı

3.Bölüm: Eğitim Ödevi ve Eğitim Sınavı
*Eğitim Ödevi Hazırlama
*Eğitimi Sınavı

4.Bölüm: Süpervizyonlar ve Materyal Hazırlık
*Süpervizyonlar
*Özgün Materyal ve/veya Yönerge Oluşturma

5.Bölüm: Sertifikasyon
*Sertifikasyon

6.Bölüm: Sürdürülebilirlik
*Sürdürülebilirlik
*Çocuklar İçin Yaratıcı Sanat Etkinliği Materyal Seti Hazırlama Süreci

D- YASAT UYGULAMA AŞAMALARI
Eğitim programı 11 bölümden oluşmaktadır:

Ön Test:
Katılımcılara yapılacak ön değerlendirme testi
Eğitim Programı:
Toplam 10 modül, 10 hafta, 25 saat.
Tecrübe Paylaşımı:
Alandaki öncü uzmanların yapacağı tecrübe paylaşımı.
Eğitim Sınavı:
Katılımcıların 70+ puan alması beklenen sınav programı (3 sınav hakkı verilmektedir.)
Eğitim Ödevi Hazırlama:
En fazla 5 sayfalık bir kavram ve uygulama hakkında değerlendirme yazmak.
Süpervizyon:
Hem örnek vaka çalışmalarının paylaşımı hem de her katılımcının en az bir vaka getirmesi.
Özgün Materyal ve/veya Yönerge Oluşturma:
Yaratıcı sanat etkinlik materyali oluşturmaya ilk adım…
Son Test:
Katılımcılara yapılacak son değerlendirme testi

Sertifikasyon:
Bütün aşamaları başarıyla tamamlayanlara verilecek sertifika
Yetkilendirme:
Alınan eğitimin hangi konularda kullanılabileceğine dair yetkilendirme
Çocuklar İçin Yaratıcı Sanat Etkinliği Materyali Hazırlama Süreci:
Katılımcıların birlikte hazırlayacağı materyal seti

E- EĞİTİM PROGRAMININ AYIRICI ÖZELLİKLERİ
İlk defa ülkemizde açılacak bir programa katılma imkânı
İlk mezunlardan biri olma avantajı
Çocuklara yapılacak yaratıcı sanat etkinliği geliştirme, hazırlama ve terapötik kullanımı konusunda beceri kazanma
Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerini üretim fırsatı
Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile uzmanlaşma fırsatı
Diğer modüllere katılım hakkı kazanımı

F- EĞİTİM PROGRAMI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Süpervizyonlar
Vaka buluşmaları
Çocuklara yaratıcı sanat etkinlik materyalleri üretim çalışmalar
Programın yeni modüllerle devam ederek kapsayıcı olması

G- PROGRAM KOORDİNASYONU

Planlama ve Koordinasyon:
Yeni İnsan Akademi

Koordinatör:
Beyhan Özpar,

Uzm. Psk. Dnş. M.A., Dışavurumcu Sanat Terapisti


Moderatör:
Çağla Begüm Yüce Gürsoy
,
Klinik Psikolog

H- MATERYALLER ve SERTİFİKA
*Katılımcılara 3 farklı materyal imkânı verilecektir. 

Yayın ve Materyal
Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları tarafından üretilen, Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Travmada Sanat Terapisi kitaplarından katılımcılardan almak isteyenler için özel indirim kodu verilecektir.
İndirim kodunu @digetemarket instagram hesabından talep edebilirsiniz.

Eğitim Programı Kayıtları
Eğitimden sonra 1 ay içinde izlenmek üzere katılımcılara gönderilecektir.

Sertifika
E-devlette sorgulanabilir sertifika verilecektir.

I- KİMLER KATILABİLİR?
Danışma ve hazırlık kurulunun aldığı karar sonucu, eğitim programına aşağıdaki meslek grupları katılabilmektedir. Bu sayfada, yalnızca ön başvurusu onaylanan uzmanlar kesin kayıt yapabilir.

* Psikologlar
* Psikiyatristler
* Psikolojik Danışmanlar
* Psikiyatri ve Pediatri Hemşireleri
* Sosyal Çalışmacılar
* Ergoterapistler
* Okul Öncesi Eğitimciler ve
* İlgili Meslek Grupları 

Yeni İnsan Akademi
“farklı bakış açılarıyla, yeni başlangıçlara…”
@yeniinsanakademi

YASAT “Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı
“Çocuklarla yapılacak yaratıcı sanat etkinlik materyallerinizi hazırlamaya ilk adım…

PROGRAM KOORDİNASYONU
Yeni İnsan Akademi

YİA, çocuklar/ailelerle çalışan uzmanlara/eğitimcilere yönelik psikoloji, terapi ve çocuk eğitimi alanlarına yönelik; özgün atölye, eğitim programları düzenlemektedir.

Programlar iki ana başlık altında toplanmaktadır:
*DUKEP “Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveynlik Danışmanlık Programları”
*TOGEP “Terapötik Etkinlik ve Oyun Eğitim Programları”

Kısa adı YASAT olan “Çocuklarla Yaratıcı Sanat Çalışmalarının Terapötik Kullanımı” Eğitim Programı, TOGEP başlığı altında yer alan bir programdır.

Detayları Duygusal Kas ve TOGEP menüleri altında inceyebilirsiniz.

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Değerli katkılarından dolayı hocamıza teşekkür ederiz.

Beyhan Özpar
“Uzm. Psk. Dnş. M.A., Dışavurumcu Sanat Terapisti”

PROGRAM MODERATÖRÜ
Enerjisiyle bolca katkı sağlayacak hocamıza teşekkür ederiz.

Çağla Begüm Yüce Gürsoy
Klinik Psikolog

PROGRAM MODERASYON EKİBİ
Zeynep Tuana Akarsu
Klinik Psikolog

Büşra Muslu
Psikolojik Danışman

PROGRAM EĞİTİMCİLERİ
YASAT’ta uzman eğitimciler yer alacaktır.

Beyhan Özpar
Uzm. Psk. Dnş. M.A., Dışavurumcu Sanat Terapisti
Büşra Erdoğan
Klinik Psikolog
Efsun Pırıl Yeneroğlu
Psikolog, Dışavurumcu Sanat Terapi Kolaylaştırıcısı
Gamze Alçekiç Yaman
Mar. Üniv. Öğretim Üyesi, Dr. Psikolojik Danışman
Petek Sapmaz
Sanat Terapi Uygulayıcısı, Dışavurumcu Sanat Terapi Kolaylaştırıcısı
Sindy Şulam Irgaz
Uzm. Klinik Psikolog, Co-psikodramatist, Sanat Terapisi Uygulayıcısı

TECRÜBE PAYLAŞIMI
Alandaki uzman isimler tecrübe paylaşımı yapacaktır.
Olcay Güner
Dr. Klinik Psikolog
Nur Dinçer Genç
Klinik Psikolog

PROGRAM AKADEMİK DANIŞMA ÜYELERİ
YASAT’ın bilimsel makale çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalarda yapacakları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Gamze Alçekiç Yaman

Mar. Üniv. Öğretim Üyesi, Dr. Psikolojik Danışman

Elif Konar Özkan
Üsk. Üniv. Öğr. Gör., Çocuk Gelişim Uzmanı

PROGRAMA KATKI SUNANLAR
Hazırlık aşamasındaki katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ederiz.
Çağla Tuğba Selveroğlu
Klinik Psikolog
Talha Tolunalp
Klinik Psikolog

Yeni İnsan Akademi
“farklı bakış açılarıyla, yeni başlangıçlara…”
@yeniinsanakademi

Beyhan ÖZPAR
Uzman Psikolojik Danışman & Çift ve Aile Terapisti & Dışavurumcu Sanat Terapisti

2001 yılında İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 14 yıl boyunca özel eğitim kurumlarının Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimlerinde, uzman olarak çalışmalarına devam etmiştir. Okul psikolojik danışmanı olarak, tüm yaş gruplarındaki çocuk ve ergenler ile ve onların aileleri ile öğrenme, davranış ve duygusal konular çerçevesinde çalışmıştır.

2014 yılından beri klinik çalışmalara ağırlık vermiştir ve halen klinik çalışmalarına psikoterapist olarak devam etmektedir. Klinik çalışmalarında bireysel, aile ve çiftlerle çalışmakta, yetişkinlere ve ergenlere terapötik destek vermektedir.

Aynı zamanda ebeveyn eğitimleri, farkındalık ve kişisel gelişim atölyeleri ve grup psikoterapi çalışmaları yönetmekte, çift ve aile terapisi alanında süpervizyon ve teknikler eğitimleri vermeye sürdürmekte, ruh sağlığı alanında çalışanlara yönelik süpervizyon, seminer ve atölye çalışmaları yürütmekte, eğitim kurumlarına süpervizyon, öğretmen ve ebeveyn eğitimleri, psikolojik danışmanlık ve eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi konusunda destek vermektedir.

Çalışmalarını psikodinamik yaklaşım ve sistemik bakış açısı ile sürdürmektedir. Aile ve Çift Terapisi, Sistem ve Aile Dizimleri alanlarında Avrupa’da akredite eğitimler tamamlamıştır, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin düzenlediği Projektif Testlerin Kuramsal Temelleri, Çocuk Çizimlerinin Analitik Yorumu ve Yetişkin Piskopatolojilerine Psikanalitik Yaklaşım, Rorschach ve TAT ile Değerlendirme eğitimlerini tamamlamıştır. Theraplay Enstitüsü’ne bağlı MEM Değerlendirme ve 1.-2. Düzey Theraplay, Grup Theraplay eğitimlerini tamamlamış, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım, Temel Travma Eğitimi ve Psikososyal Yaklaşım, Sanat Terapisi, Terapötik Kartlarla Çalışma gibi konularda kısa süreli eğitimler almıştır.

Beyaz Keçi Expressive Arts İstanbul tarafından yürütülen Dışavurumcu Sanat Terapisi Eğitimini tamamlamıştır. Haziran 2023’de İsviçre’de bulunan The Eurapean Graduate School bünyesinde Expressive Arts Therapy minor in Psychology yüksek lisans programını tamamlamıştır. Uzmanlık tezini Erken, Cerrahi ve Prematüre Menopoz deneyimleyen kadınların beden deneyimleri ve kimlik algılarını araştırmaları, ifade etmeleri ve onarmaları sürecinde dışavurumcu sanat terapisinin etkisini araştırmak üzerine tamamlamıştır.

Büşra Erdoğan
Klinik Psikolog

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2019 yılında “Çalışan çocuklar için çalışmak ve okula gitmek ne anlama geliyor: Çalışan çocukların motivasyonları, kaynakları ve zorlukları” başlıklı tezini tamamlayarak programdan yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Lisans eğitimi boyunca Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)’nde farklı dezavantajlara sahip çocuk ve gençlerle yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde hak temelli çalışmalar yürüttü. Özellikle devlet korumasında büyüyen çocuklarla yürütülen projelerde uzun süreli görev aldı. Lisans eğitiminde bir yıl süreyle okul psikolojik danışmanlığı stajını iki ayrı okulun ilk ve ortaokul kademelerinde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi süresince farklı psikolojik danışmanlık merkezlerinde staj yaptı. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve projelerde gönüllü ve profesyonel olarak çalışmalara katıldı. 

2017 yılında klinik stajı kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer klinik psikolog olarak bir sene süreyle görev yaptı. 2017 yılından itibaren özel psikoterapi merkezlerinde psikoterapist olarak çalışmıştır. 2021-2022 yılları arasında özel bir anaokulunda okul psikoloğu olarak görev yapmıştır. Temmuz 2023 tarihinden bu yana mesleki çalışmalarına kendi ofisinde devam etmektedir. Çocuk, ergenler ve genç yetişkinlerle psikodinamik yönelim başta olmak üzere eklektik bir yaklaşımla bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmekte aynı zamanda da ebeveynlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

2022 tarihinde Expressive Arts Institute Istanbul bünyesinde başladığı “Ruh Sağlığı, Eğitim ve Sosyal Değişim için Dışavurumcu Sanat Terapisi Programı”na devam etmektedir. Eğitim kapsamında dışavurumcu sanat temelli çalışmayı da klinik pratiğine entegre etmeye başlamıştır. Sanat Psikoterapileri Derneği ile Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği üyesidir.

Efsun Pırıl Yeneroğlu
Psikolog & Dışavurumcu Sanat Terapi Kolaylaştırıcısı

2018 yılında Altınbaş Üniversitesi İngilizce Psikoloji ve Sosyoloji Programları’ndan mezun oldu. Aynı yıl, psikoloji ve tiyatroyu birleştirme yollarını ararken yolu Tiyatro Boyalı Kuş ile birleşti. O zamandan bu yana, Tiyatro Boyalı Kuş bünyesinde, çeşitli gruplarla düzenlenen beden odaklı atölyelerde çalışmış, yine aynı tiyatroda Jale Karabekir ve Aylin Vartanyan`ın kolaylaştırıcısı olduğu Augusto Boal ekolü olan Ezilenlerin Tiyatrosu atölyeleri sayesinde gruplarla çalışırken sanat üzerinden köprü kurmayı deneyimlemiştir. 

Bu deneyimin ardından, Beliz Demircioğlu’nun verdiği somatik diyalog atölyelerine uzun süre devam etmiş; bu atölyeler sonrasında kendi pratiğine de sanat temelli bir yaklaşımla devam etmek istediğine emin olmuş ve 2021 yılında European Graduate School Switzerland’ın İstanbul’daki enstitüsü olan Expressive Arts İstanbul bünyesinde açılan “Ruh Sağlığı, Toplumsal Değişim ve Eğitim İçin Dışavurumcu Sanatlar” programına başlamıştır. 

Aynı yıl dışavurumcu sanatların teorik temelini desteklemek adına Varoluşçu Akademi İstanbul bünyesinde “Temel Varoluşçu Analiz” programına dahil olmuştur. Yüksek lisans eğitimine bağımlılık alanında devam etmekle birlikte; İsveç’in en köklü çocuk ve gençlik tiyatrosu olan Unga Klara tiyatrosu, Kadir Has Üniversitesi ve Malmö Üniversitesi eğitmenleri tarafından ortak yürütülen “Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi” başlıklı projede pedagoji ve drama alanında iki yıl boyunca eğitim almaya hak kazanan Türkiye’den 20 katılımcıdan biri olmuştur; Mayıs 2024 itibariyle bu programı da tamamlayacaktır. 

Şu an uluslararası bir yardım kuruluşunda psikososyal destek ve toplum destek danışmanı olarak çalışmakta; kırılgan gruplara yönelik sosyal uyum ve psikolojik iyilik halini destekleyici atölye çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Gamze Alçekiç Yaman
Mar. Üniv. Öğretim Üyesi & Dr. Psikolojik Danışman

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ana bilim dalında, lisans eğitimini 2008, yüksek lisans eğitimini 2011 ve doktora tez konusundaki çalışmalarını bir dönem boyunca University of Munster’de yaparak, doktora eğitimini 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda çalışmaktadır. 

Çözüm Odaklı Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapisi, EMDR Terapisi ve daha pek çok alanda eğitimler almıştır. 

Grupla psikolojik danışma, test dışı teknikler, bireyle danışma uygulamaları, aile danışmanlığı uygulamaları, sosyal psikoloji gibi dersleri okutmaktadır.

Petek Sapmaz
Sanat Terapi Uygulayıcısı & Eğitmen & Dışavurumcu Sanatlar Kolaylaştırıcısı

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitim Bölümü’nde tamamladı.  Grafik tasarım ve sanat eğitimi alanında çocuklar, yetişkinler,  özel gereksinimli bireylerle sanat çalışmaları/ eğitmenlik yaptı

2011 de İ.Ü. Psikiyatri AD SPS programında  seminerlere katılarak süpervizyon eşliğinde yatan ve ayaktan hastalarla terapötik sanat atölyeleri yapmaya başladı. Daha sonra aynı kurumda Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri programını tamamladı. Bu programda Marmara ve Koç Üniversiteleri’nde psikopatoloji dersleri aldı.

İçilerinde, Spastik Çocuklar Vakfı bünyesinde yoğunlaştırılmış yaratıcı sanatlar terapisi eğitimi, S.T.A.D.D. 2 Atölye Deneyim çalışmaları ve Şizofreni Hastalarında Psikososyal Beceri Kazandırma Eğiticinin Eğitimi’nin yer aldığı çok sayıda eğitim programına katıldı.

Kocaeli, Akdeniz, Dokuz Eylül, Bolu İzzet Baysal Üniversitelerinde düzenlenen ulusal ve uluslararası Kongrelerde, sözel bildiri, atölye eğitim çalışmaları, video sunumları gerçekleştirdi.

Halen İstanbul Üniversitesi’nde farklı sanat alanlarını kullanarak atölyeler planlayıp uygulamalar yapmakta ve 2022 den beri mezun olduğu programda eğitmen olarak görev almaktadır.

2014 den bu yana Sanat Psikoterapileri Derneği üyesidir. 2019 da  SPD Görsel Sanatlar Çalışma Birimini aktive etmiş olup başkanlığını yürütmektedir. 2021-2023 döneminde SPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

EXA Institute Istanbul bünyesinde Dışavurumcu Sanat terapi eğitimini 2023’te tamamlamıştır.

Kurucu ortağı olduğu “Öz Terapötik Sanat” bünyesinde çeşitli sanat malzeme ve tekniklerini kullanarak dışavurumcu sanat üretimleri, atölye çalışmaları workshoplar ve sanat psikoterapi gruplarında yürütücülük yapmaktadır.

Türkiye Down Sendromu Dernegi, Süper Palsi Derneği, Hayata Renk Ver Dernegi gibi STK’nın sosyal sorumluluk projelerinde  terapötik sanat çalışmaları ile yer almaktadır.

Sindy Şulam Irgaz
Uzman Klinik Psikolog & Ergen, Yetişkin, Çift Terapisti & Co-psikodramatist

3 Oda Danışmanlık kurucularından olan Sindy Şulam Irgaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. 4 yıllık eğitim sürecinin bir döneminde Hollanda’da Maastricht Üniversitesi’nde ‘Psikoloji ve Nörobilim’ bölümünde eğitim görmüştür. Ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı Çift ve Aile Terapistliği alt dalında uzmanlığını tamamlamıştır. Bu süreçte Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde aktif danışan görmüş ve süpervizyonlarını tamamlamıştır.

Psikodrama temel aşama ve ileri aşama eğitimini Istanbul Psikodrama Enstütüsü’nde almış ve co-psikodramatist ünvanını almıştır, Jungyen Psikodrama enstitüsünde ileri aşamayı ikinci kez tamamladıktan sonra bugün psikodramatist olmak üzere, tez aşamasındadır. Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR Terapisi 1. ve 2. seviyeleri tamamlamıştır, Dr. Psikolog Şeyma Çavuşoğlu’ndan Sanat Terapisi Uygulayıcılık eğitimini, Sanat Terapisi’nin Yetişkin ve Çocuk Travmasında Kullanımını ile ilgili eğitimi Klinik Psikolog Nur Dinçer Genç ve Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner’den almıştır. Dr. Schulamit Niv ve Dr. Yehuda Scahacam’dan Temel Terapötik Kartlar Eğitimini, Dr. Stan Tatkin’den PACT 1’i (Çift Terapisinde PsikoBiyolojik Yaklaşım)  , Dr. Psikolog Ting Liu ve Kyriaki Polychroni’nin eğitmenliğinde EFT 1’i (Duygu Odaklı Çift Terapisi),  Dr. Anne Mc Eneaney’den Grup Psikoterapileri İlkeleri Eğitimini almıştır. İç Bahçemiz Gelişim Akademisinden Dışavurumcu Sanat Terapisti Alev Ünal ve Masal Anlatıcısı Solmaz Havuz’un yürüttüğü 8 aylık ‘Masal ve Sanat Terapisini Gestalt Terapi Ekolü ile birlikte terapide kullanmak’ üzerine eğitim almıştır. Aletha Solter, Stan Tatkin, Dr. Tina Payne Bryson gibi dünyaca ünlü birçok uzmanın atölye ve seminerlerine katılmıştır.

Bağcılar Kızılay, Dereboyu Toplum Merkezi, Nilüfer Parkı Çocukları Projesi gibi projelerde azınlıklar ve dezavantajlı gruplar ile gönüllü grup terapileri yürütmüştür. Pandemi döneminde ÇATED, EMDR Derneği ve EMDR Global Child Alliance gibi kurumlarda gönüllü olarak çift, aile ve sağlık çalışanı bireyler ile online seanslar yapmıştır. İtalyan Lisesi’nde 3 haftalık ‘Duygularıma Yolculuk’ isimli sınav kaygısı atölyesinde co-lider olarak görev almıştır. 

Beşiktaş İlçe Eğitim, Biriz Derneği, Safranbolu İlçe Eğitim, İTÜ PDU, Habitat Derneği, Imagineer Kids gibi farklı kurum ve derneklerde Sanat Terapisini alanda kullanmak, Çocuk Gelişimi, Çocuk ile İletişim, gibi farklı konularda eğitmen ve süpervizör olarak görev almıştır.

2017-2019 yılları arasında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Çocuk Psikodramatisti olarak 4-11 yaş arası farklı çocuk grupları ile lider ve yardımcı terapist olarak çalışmış, 2017-2020 yılları arasında Parentwiser isimli Ebeveynlik Uygulamasında Proje Koordinatörü olarak görev almış, Mi Casa Anaokulu’nda Okul Psikoloğu olarak görev almıştır. 

3 Oda Danışmanlık’ta yüz yüze ve online seanslarını sürdürürken bir yandan da farklı kurum ve okullarda eğitim, atölye ve seminerler düzenlemekte, dernek, vakıf ve STK’ların projelerine içerik üretmekte, eğitici eğitimi ve süpervizyon vermektedir. 2022 yılında Merve Onurbilen Kunter ile birlikte Kendine Gülümse Vakfı’nın Köy Okulları projesinde ‘Duygusal Farkındalık ve İyi Oluş’ modülünün içeriğini üretmiş ve eğitici eğitimini vermiştir. 2023’te Kunter ile birlikte BoMoVu’nun Girls Building Their Future with Sports Projesi’nde genç sporcu kadınlar ile ‘Kişisel Sınırlarım: Sosyal Rollerimden ‘Hayır’ Diyebilmek’ isimli psikodramatik atölyeyi yürütmüştür. Vehbi Koç Vakfı, Ford Otosan ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği iş birliğiyle konteyner kentlerde kurulan Gelecek Hayalim Gençlik Merkezleri’nde Bir İZ Derneği desteğiyle yürütülen PSS çalışmaları kapsamında, 12 haftalık terapötik grup çalışmalarının akış ve içeriğinin büyük kısmını oluşturmuş ve Terapötik Grup Liderliği eğitiminde Sanatı ve Psikodramayı gruplarda kullanmak üzerine psikologlara eğitim vermiştir. Projede süpervizör olarak rol almaya devam etmektedir. Make My Day Tr isimli etkinlik organizatörü firmanın eğitmen kadrosunda olup; Coca-Cola, Logo Yazılım, Tatko, Yapı Kredi, İş Bankası, Estee Lauder gibi markaların çalışanları ve çocuklarına yüz yüze ve online, eğitim, atölye, seminerler vermiş ve farklı iş birlikleri yapmaya devam etmektedir.  

Seans, eğitim ve atölyelerinde; Sanat Terapisi, Psikodrama, EMDR, PACT Çift Terapisi, Sistemik Aile Terapisi, Dinamik perspektif, Grup Terapisi Dinamikleri, Terapötik Kartlar gibi farklı ekol ve teknikleri eklektik bir biçimde kullanmaktadır. Yüz yüze ve online olarak ergen, yetişkin ve çift terapisi için danışan kabul etmekte, yurt dışında yaşayan ergen ve yetişkin danışanlar ile çift dilli (Türkçe-İngilizce) seanslarını sürdürmektedir. 

EMDR Derneği, Sanat Psikoterapileri Derneği ve  ÇATED üyesidir.

Yeni İnsan Akademi
“farklı bakış açılarıyla, yeni başlangıçlara…”
@yeniinsanakademi

KİMLER KATILABİLİR?
Hazırlık ve danışma kurulunun aldığı karar sonucu, eğitim programına aşağıdaki meslek grupları katılabilmektedir.
Programa, yalnızca ön başvurusu onaylanan uzmanlar kesin kayıt yapabilmektedir.

* Psikologlar
* Psikiyatristler
* Psikolojik Danışmanlar
* Psikiyatri ve Pediatri Hemşireleri
* Sosyal Çalışmacılar
* Ergoterapistler
* Okul Öncesi Eğitimciler ve
* İlgili Meslek Grupları

BAŞVURU FORMU:
Katılım kriterlerine uygunsanız, başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru formunuza onay e-posta adresinize gönderilecektir.

ÖDEME:
Onay linki akabinde, e-posta adresinize gönderilen “ödeme linkine tıklayarak” veyahut eğitim ödeme portalının bulunduğu “www.digetemarket.com” sitesinde bulunan, Terapötik Eğitimler sekmesindeki ilgili eğitimi seçerek ödeme yapabilirsiniz.

PROGRAM KATILIM LİNKİ:
Programa katılım linki, kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir.

İLETİŞİM:
Merak ettiğiniz hususlar olduğunda veyahut sorun yaşadığınız durumlarda aşağıdaki iletişim kanallarından irtibat kurabilirsiniz.

E-posta           : [email protected]
Instagram     : @yeniinsanakademi
Telefon           : 0533 314 30 99
Whatsapp      : 0850 305 35 99

Ön Başvuru Yap

*Ön başvuru onayı, e-postanıza gönderilir.

Ödeme Linki

* Ön başvuru onayından sonra, linke tıklayarak www.digetemarket.com eğitim portalından ödeme yapabilirsiniz.


Koordinasyon
Eğitim Takvimi
Eğitimciler
Tecrübe Paylaşımı